a

Consultancy

Goed functionerende medewerkers, met een duurzame inzetbaarheid?

Als bestuurder of leidinggevende in een zorginstelling heb je te maken met specifieke problemen.

• Hoge kosten door ziekteverzuim en verloop van personeel
• Bezuinigingen
• Hogere werkdruk door nieuwe wetgeving

Ad-hoc of structureel oplossen?

Er wordt van alles geprobeerd om de problemen op te lossen of te verzachten. Meestal zonder blijvend resultaat omdat het ad-hoc oplossingen zijn en bovendien worden ze vaak te laat ingezet. Er verandert niets in de opvattingen en motivatie van de mensen die de instelling dragen, namelijk de medewerkers op de werkvloer en hun direct leidinggevenden.

Ik draag bij aan het behoud van goede medewerkers voor de organisatie. Door structureel en volgens plan te coachen en te trainen ben je in staat om duurzame verbeteringen door te voeren. De aandacht richt zich niet langer alleen op curatieve en preventieve zorg voor medewerkers. Pro-actieve begeleiding, gericht op verbondenheid, talent, groei en autonomie, levert het beste resultaat en is blijvend.

Voorwaarde is wel dat je dat doet vanuit een heldere visie en dat die visie door iedereen gedragen wordt. Ik ben bereid op een open manier met je te sparren over je visie en de manier waarop je die vorm geeft. Ik geef feedback en zal mijn eigen mening niet onder stoelen of banken steken. Vanuit de nieuwe ruimte realiseren we de verandering die nodig is. We ontwikkelen een strategie om de vooruitgang te doen.