a

Dagtraining Visieontwikkeling

visieontwikkelingWaar zijn we nu eigenlijk mee bezig?

Een heldere visie is nodig want die omschrijft de belangrijkste waarden en geeft richting aan het handelen van medewerkers. Zonder visie ben je richtingsloos. Gezamenlijk tot die visie komen geeft commitment en draagvlak vanaf de basis.

Het doel van de training

In één dag een helder omschreven visie formuleren van waaruit gewerkt wordt binnen de instelling, het team of de afdeling.

Resultaat van de training

• Helder omschreven visie op papier
• Richting voor het handelen
• Omschrijving van de kernwaarden
• Referentiekader voor keuzes in de toekomst

Programma

‘s Ochtends werken we aan de inhoud en ‘s middags aan de exacte formulering van de visie. Tussen de middag lunchen we gezamenlijk en maken we een korte wandeling. Aan het einde van de dag heb je een heldere visie omschreven die richtinggevend is voor de komende jaren.

Duur

– 1 dag voor de training van een groep van max. 12 personen
– 1 afspraak voor overleg over voorgeschiedenis en aanleiding voor de training