a

Downloads

Tools

Het Kernkwadrant

De IJsberg van McClelland

De Cirkel van 8.pdf

Cirkel van 8 vloerankers.pdf

Oplossingsgerichte intervisiemethode

 

Papierwerk

Contract voor coaching

Evaluatieformulier

Tussenevaluatie

Algemene Voorwaarden De Wijn Coaching

Privacyverklaring De Wijn Coaching

Internationale Ethische Code van de NOBCO (per 1 januari 2017)

 

 

‘De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel.’

 Einstein