a

Intervisie

bolletjes-consultancyIntervisie is bedoeld om professioneel te ontwikkelen met een groep collega’s. Onder begeleiding leer je diverse methoden kennen.

Goede intervisiegroepen bevorderen reflectie op het eigen handelen en het nemen van initiatief. Tijdens teamvergaderingen gaat het vooral om praktische zaken.

De meerwaarde van intervisie met collega’s is:

 • – Je mag een eigen casus inbrengen
 • – Je kunt afstand nemen en leren relativeren
 • – Je kunt verdiepen
 • – Je kunt elkaar helpen
 • – Je mag om tips en adviezen vragen
 • – Je leert van de ingebrachte vragen van de anderen
 • – Je leert intervisietechnieken waarbij je het verworven inzicht kunt omzetten in actie
 • – Je oefent helder communiceren met de ik-boodschap
 • – Er kunnen dwarsverbanden tussen teams ontstaan
 • – Je beïnvloed je teamgenoten op een positieve manier
 • – Je leert luisteren

Praktisch

De groepen bestaan uit 6 tot 8 mensen en komen eens in de vier weken bij elkaar. We werken met diverse intervisiemethoden, afhankelijk van de casus en de vraag van de inbrenger.

Meestal komt de groep in een prettige ruimte op de instelling bij elkaar. Mocht dat niet lukken dan kiezen we voor Centrum Wakker in Alkmaar.

Vertrouwelijkheid

We zorgen gezamenlijk voor een veilige sfeer. De procesbegeleider heeft daarin een extra taak. Er wordt nooit inhoudelijk gerapporteerd.

 

‘In het centrum van je zijn bevindt zich het antwoord; je weet wie je bent en je weet wat je wilt.’

Lao Tse