a

Theorie U

De Wijn Coaching & Consultancy biedt professionele begeleiding aan zorgorganisaties die samen met medewerkers en cliënten de best mogelijke toekomst willen vormgeven.

 ‘Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het realiseren van het nieuwe.’

Socrates

 

Sinds de ontwikkeling van Theorie U door Otto Scharmer, zijn duizenden mensen over de hele wereld geïnspireerd geraakt door de mogelijkheden voor echte, diepgaande vernieuwing. Theorie moet praktijk worden en dat betekent dat je met elkaar zult moeten handelen.

Maak een goede start: In twee dagen door de U

Doel

In twee dagen gezamenlijk vormgeven van werkelijk vernieuwende ideeën die je niet kunt ontwikkelen in een vergadersituatie. Denkend vanuit de bedoeling en niet vanuit het systeem.

Vooraf

Een aantal uitgangsvragen en thema’s formuleren met behulp van Stakeholder interviews en Empathy Walks.

Voor wie?

 • – Medewerkers die met cliënten werken.
 • – Daarnaast mensen die direct betrokken zijn, invloed hebben en kennis inbrengen.

 Met welk resultaat?

 • – Gezamenlijke visie creëren.
 • – Groot draagvlak, betrokkenheid, commitment
 • – Kruisbestuiving en creativiteit door diversiteit deelnemers
 • – Inspiratie
 • – Innovatieve ideeën en nieuwe producten
 • – Concrete uitkomst, aansluitend op de uitgangsvragen
 • – Helderheid over gelopen proces, vertrouwen bij medewerkers en cliënten

Na het event

 • – Vanaf de tweedaagse met een aantal pilots door, gedragen door kernteams
 • – Meteen inzetten, feedback creëren en bijschaven waar nodig.
 • – Stoppen met wat niet werkt

Meer weten?

Over Theorie U en Otto Scharmer
Op de website van het Precensing Institute staat veel informatie.

De tweedaagse is slechts één manier om met de Theorie U aan het werk te gaan. Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden.