a

Het coachingstraject

Een coachingstraject is een proces dat bestaat uit drie fasen.

1. Doel bepalen
In de beginfase vraag ik je na te denken over je eigen doelstelling. ‘Waar sta ik nu en wat wil ik bereiken?’ De antwoorden op deze vragen zijn het vertrekpunt voor het traject. Je begint met een helder en realistisch doel.

2. Resultaatgerichte oplossingen
In het middenstuk werk je aan bewustwording van kwaliteiten en zelfreflectie. Het gaat erom dat er inzicht komt. De kunst is je persoonlijke opvatting boven water te krijgen waarmee je jezelf hebt klem gezet. Dat is vaak de sleutel die redelijk gemakkelijk tot een oplossing leidt.

3. Doen, doen, doen
Inzicht alleen is niet genoeg, uiteindelijk gaat het erom wat je ermee doet. In deze fase pas je echte oplossingen meteen in de werkcontext toe. Het is belangrijk gedragsverandering te bestendigen om te voorkomen dat je vooruitgang verslapt of verzandt. Er is tijd nodig om het resultaat te consolideren.


De procedure

Voor coaching is wederzijds vertrouwen noodzakelijk. In overleg met de opdrachtgever en met mij worden de kaders geschetst waarbinnen de coachvraag zich afspeelt. Daarna worden afspraken gemaakt over de verwachtingen en de informatievoorziening. Ook in moeilijke situaties is het uitgangspunt altijd positief. Alle betrokken partijen staan achter het traject en streven hetzelfde doel na.

Contract voor coaching
We maken duidelijke afspraken en tekenen daartoe aan het begin van het traject een Contract voor coaching.

Na het kennismakingsgesprek krijg je meestal zes á zeven coachingsgesprekken. Afhankelijk van de afspraken vindt ook een tussenevaluatie plaats. Het kan zijn dat halverwege het proces blijkt dat extra gesprekken nodig zijn. In overleg wordt het traject dan verlengd.

Het hele traject duurt ongeveer drie maanden en wordt afgesloten met een evaluatiegesprek samen met de opdrachtgever. Meestal volgt zes weken na de afsluiting een follow-up om te bespreken of je tevreden bent met de behaalde resultaten. Ik stuur je na een aantal maanden een evaluatieformulier.