Hoeveel nieuwjaarsrecepties heb jij bezocht de afgelopen weken? Enig idee waarom je erheen bent gegaan? Misschien zie je het als je plicht, of vind je het gewoon gezellig om in een ontspannen sfeer mensen te spreken waar je de rest van het jaar geen tijd voor hebt.

Ik zie netwerkborrels, nieuwjaarsrecepties en andere bijeenkomsten als kansen om contacten te verstevigen en nieuwe mensen te ontmoeten. Maar ik ben heel selectief. De meeste uitnodigingen leg ik naast me neer. Bijeenkomsten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Voor mij geldt dat ik mensen wil ontmoeten die met hetzelfde bezig zijn als ik (concreet: willen bijdragen aan ontwikkeling van mensen) en open staan voor anderen zodat er een gesprek kan ontstaan. Ik wil mensen ontmoeten waar ik mee kan werken.

Hoe benut je kansen tijdens netwerkborrels?

Bedenk wat je de komende tijd zou willen bereiken. Kies voor de bijeenkomsten die daarbij aansluiten en waar je echt naartoe wilt. Wees voorbereid, maar laat alles open. Je bent op de uitnodiging ingegaan dus de mensen die er komen spreken je aan. Uit elk contact kan iets goeds komen. Ga in gesprek en laat ideeën ontstaan.

Stel je voor, je bent bij een netwerkborrel en raakt in gesprek met iemand. Je merkt dat er een idee ontstaat. Het gaat over iets waar je al een tijdje mee rondloopt. Het is nog vaag, maar de ander zegt iets wat aansluit bij jou gevoel. Jullie worden enthousiast en dan wordt er een intentie uitgesproken: ‘Eigenlijk moeten we hier iets mee doen.’ Je komt met een opgewekt humeur thuis, maar in de weken die volgen hoor je er niets meer van. Jij bent nog steeds enthousiast, maar in de realiteit is alles nog hetzelfde als voordat je elkaar sprak. Er is niets veranderd. Het probleem is dat je geen afspraak hebt gemaakt.

Je hebt misschien met je gesprekspartner afgesproken er in de toekomst op terug te komen. Maar dat is slechts een intentieafspraak. Het is niet concreet genoeg om een beginnend idee werkelijk mee vorm te geven. Om het zaadje dat geplant is tot bloei te laten komen moet je meer doen.

Kom de volgende dag in actie. Overweeg of er echt potentie in jullie idee zit. Zo niet, dan laat je het meteen weer los. Je hoeft niet bang te zijn dat je iets laat schieten wat eigenlijk heel goed is. Mocht dat het geval zijn dan komt het bij een volgende gelegenheid wel weer ter sprake. Vind je het idee nog steeds goed?

  • Maak direct een afspraak op korte termijn om verder te praten over jullie idee.
  • Bereid je afspraak voor zodat je je idee goed onder woorden kunt brengen. Beperk jezelf niet door te denken dat het toch niet kan.
  • Spreek uit wat je wilt en luister goed naar wat de ander in te brengen heeft. Uiteindelijk gaat het er niet om wie wat inbrengt. Het gaat om het resultaat voor de organisatie.
  • Kies tijdens de brainstormfase voor alternatieve tools zoals meditatie, vloerankers of een wandeling zodat je letterlijk van de gebaande paden afwijkt.
  • Spreek met elkaar af wat je gaat doen om jullie idee verder uit te werken.
  • Zorg dat je bij elk actiepunt een termijn afspreekt waarbinnen het gedaan moet zijn.
  • Zorg voor continuïteit van het proces. Ik merk dat vervolgafspraken vaak veel te ver vooruit gepland worden. Het nadeel is dat je de draad telkens opnieuw moet oppakken en nooit in een flow komt met elkaar.
  • Nodig vanaf het begin andere mensen uit waar je iets aan kunt hebben vanwege hun input of omdat het betrokkenen zijn.

Het voert te ver het hele proces tot het einde te beschrijven. Het gaat erom dat je gelegenheden zoals netwerkborrels aangrijpt om creatieve ideeën te lanceren en met elkaar aan de slag gaat.

Gouden tip:

Nodig een extern procesbegeleider uit. Dat geeft jou de ruimte om vrij en creatief te denken en snel te schakelen met betrekking tot de inhoud van de bijeenkomst.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel resultaten bereiken dan vind ik het leuk daarover te horen.

(c) 2014 Nicolette de Wijn