Agenda

Masterclass Van ‘Ja’ zeggen naar ‘Ja’ doen

28 juni 2024

Voor leiders in het sociale domein en zorg- en welzijn

Geef je leiding aan een team of een organisatie in het sociale domein, in de zorg of bij een welzijnsinstelling? Heb je te maken met schaarste aan personeel, terwijl je vooruit wilt en er zoveel nieuwe ontwikkelingen zijn?

Vanuit het Rijk neemt de druk toe om domeinoverstijgend samen te werken. Maar om echt het initiatief te nemen tot verandering die bijdraagt aan een gezonde samenleving: tijdig, passend, inclusief? Dat valt niet mee. 

Managen is iets anders dan een leider zijn, dat weten we wel. Een leider is een bron van inspiratie, een voorbeeld. Leiding geven vraagt moed omdat je voorbeeldgedrag moet vertonen, letterlijk voordoen. We zien in onze praktijk dat leidinggevenden aarzelen om een stap naar echte verandering te zetten. Hun werk is al complex genoeg. 

Weet je wat er moet gebeuren, maar lukt het niet? Ben je op zoek naar handvatten om het anders te doen? Dan is ons aanbod misschien iets voor je. Wij onderzoeken samen met jou wat je tegenhoudt en wat je wel kunt doen, uiteraard binnen je eigen invloedssfeer en mogelijkheden. 

Wat is het?

Krachtige coaching voor een kleine groep leidinggevenden die gezamenlijke groei nastreven op de werkvloer om te komen van ‘Ja’ zeggen naar ‘Ja’ doen.

aanbod

We bieden een inspirerend programma waarin alle deelnemers aan de hand van hun eigen vraagstuk aan het werk gaan. Wij onderzoeken die vraag via verschillende werkvormen en tools. Als deelnemer mag je zelf een werkvorm kiezen uit ons aanbod. Alle oefeningen zijn voor alle deelnemers interessant.

Soms doe je als deelnemer vanaf de zijlijn mee, soms zul je een actieve bijdrage leveren. Gedurende de dag krijg je inzichten over je eigen houding en handelen. Een vervolgtraject, individueel of met de groep, is mogelijk.

de kern

Op het spoor blijven en steeds een stap zetten, daar gaat het om. Belangrijke ingrediënten: luisteren, verbinden, zelfkennis, koers houden vanuit waarden en visie. Anderen daarin meenemen, inspireren, betrekken, verantwoordelijkheid geven.

opbrengst

Deze dag geeft energie en leidt tot persoonlijk inzicht en daadkracht. Aan het einde van de dag zijn de eerste vervolgstappen helder voor je. Denken, voelen en doen zijn congruent.

OVER ONS

Het voordeel van werken met ons is dat we veel ervaring bundelen in verschillende werkvelden binnen het sociale domein, rollen als adviseur en bestuurder en werkvormen als trainer/coach. Deels hetzelfde, deels juist aanvullend.

Jacobien van Boeijen
‘Mijn werkervaring zowel bij de overheid als in de politiek helpt me de context van de vraagstukken te begrijpen, zodat ik zicht heb op wat haalbaar is. De laatste jaren houd ik mij als bestuurder bezig met de transformatie in het sociaal domein. Mijn communicatieachtergrond en coachopleiding staan borg voor de professionele leeromgeving.’

LinkedIn: Jacobien

Nicolette de Wijn
‘Ik heb veel ervaring als senior organisatiecoach in de zorg, in het sociaal domein, bij overheden en in het onderwijs. Er is behoefte aan moedige leiders die hun succes meten aan morele, maatschappelijke impact. Dat vereist heldere keuzes die de samenleving versterken. Daar wil ik met mijn werk aan bijdragen.’


PRAKTISCH
 


Datum:
28 juni 2024 van 9:30 tot 16:30

Locatie: Ergens in Noord-Holland op een mooie plek met natuur

Tarief: 549,- excl. btw, inclusief koffie en lunch

Aanmelden: info@nicolettedewijn.nl