mijn verhaal

Ik geloof in organisaties die leren van de toekomst terwijl die ontstaat

Een lerende organisatie is in staat om – in verbinding met mensen van binnen en buiten de organisatie – bewustzijn te creëren over de zin van het eigen bestaan en zich daarnaar te ontwikkelen. Door purpose gedreven is een organisatie in staat te anticiperen op de toekomst en haar mede vorm te geven. 

Ik wil bijdragen aan bewustzijn en structurele vooruitgang. Ieder mens is uniek en wil gedurende zijn leven worden tot wie hij in wezen is. Op de werkvloer en in relaties is er volop gelegenheid om die ontwikkeling vorm te geven. Organisaties en mensen hebben elkaar nodig om het authentiek potentieel beschikbaar te maken.

Het hele systeem zien
Ik ben gefascineerd door universele wetten en altijd op zoek naar kleine voorbeelden waarin tot uitdrukking komt wat er in het groot speelt. Geen traject is hetzelfde, dus standaard methodes toepassen werkt niet. Tools en technieken zijn behulpzaam om goede interventies te plegen, maar zijn nooit een doel op zich. Uiteindelijk ben ik zelf mijn belangrijkste instrument. Een traject is geslaagd als het weer zonder mij functioneert.

Ik ben resultaatgericht en houd ervan om haalbare doelen te stellen. Kwaliteit heeft voor mij te maken met aandacht en integriteit. Dat betekent dat ik luister, de tijd neem en zo open mogelijk de relatie met mijn cliënten en opdrachtgevers aanga. Soms provocatief, altijd met liefde en humor.

Ik ben geïnspireerd door Theory U als basis voor complete transformatie- en veranderprocessen. Design Thinking helpt daarbij nieuwe ideeën echt vorm te geven zodat het waarde krijgt. Deep Democracy voorziet in besluitvorming waarbij de wijsheid van de meerderheid én de minderheid wordt benut. Zonder te polderen. Daadkrachtig.

Van 1991 tot 2012 heb ik mij intensief bezig gehouden met astrologie en de I Tjing. Daarop voortbordurend heb ik mij verdiept in Systemisch Werk, Verlieskunde, Het Socratisch gesprek, Voice Dialogue, (werk)relaties, levensloop en Antroposofie. De kennis en ervaring die ik heb opgedaan binnen deze domeinen komen samen in mijn werk als coach.

Mijn accreditatie

Mijn accreditatie

Sinds 2010 ben ik als coach gecertificeerd door de NOBCO en in 2016 geaccrediteerd op Senior Practitionar niveau. In 2019 heb ik mijn diploma Post-HBO Registeropleiding Organisatiecoach behaald bij Boeii Persoonlijke Opleidingen.

Mijn opdrachtgevers

Ik werk veel voor antroposofische organisaties in de gehandicaptenzorg. Ook in het onderwijs en voor overheden. Daarnaast voel ik mij thuis in het MKB waar met bevlogenheid wordt gewerkt.

Mijn boekenkast

Benieuwd naar de boeken die ik heb gelezen? In mijn boekenkast vind je een aantal titels die mij inspireren en ondersteunen in mijn werk en leven.

mijn trainers en meesters

Mijn leraren zijn voorbeelden van authenticiteit en laten dat in hun werk tot uitdrukking komen. Hun bijdrage aan mijn zelfkennis helpt mij een goede coach te zijn voor anderen.

Mo Ouaziz

Mo Ouaziz

Trainer kickboksen en MMA

Mo inspireert mij als trainer en mentor door er onvoorwaardelijk te staan, oog te hebben voor iedereen en veiligheid te bieden.

Elke training spiegelt mijn leven. Ik leer over afstand bepalen en positie kiezen, bewegen, dansen, sparren en gaan voor winst. Confronterende momenten hebben mijn zelfkennis verdiept en geven mij inzicht in fysieke- en persoonlijke grenzen.

Ik leer van Mo wat 100% acceptatie is – in het moment te zijn – en hoe ontspanning werkt als voorwaarde voor ontwikkeling.

Rob Hogewoning

Rob Hogewoning

Opleider en supervisor organisatiecoaching

Rob heeft mij het theoretisch kader geboden waarmee ik mijn kennis en ervaring integraal kan inzetten bij omvangrijke opdrachten. Over diverse organisatieculturen heb ik onmisbare inzichten verkregen waardoor ik de juiste interventies kan kiezen voor duurzame verandering.

Rob is met zijn onmetelijke vakkennis en praktijkervaring een ware meester. Door zijn persoonlijke benadering en oprechte interesse heeft hij mij tot organisatiecoach next level gebracht.

Myrna Lewis

Myrna Lewis

Grondlegger van de Lewis methode Deep Democracy

Tijdens de DD Level 4 training maakte Myrna indruk op mij door de intensiteit waarmee zij zich inleefde. Met hart en ziel, met compassie en trefzeker verwoordde zij wat er leefde, zowel op individueel niveau als in de groep. Met als gevolg verdieping en zichtbaarheid van groepsdynamiek.

Door Myrna heb ik ervaren dat het gekoesterde talent en het overlevingsmechanisme heel dicht bij elkaar kunnen liggen. Ik kan nu met humor en liefde kijken naar (eigen) tekortkomingen en de confrontatie daarin opzoeken.

Jitske Kramer

Jitske Kramer

Auteur en trainer Deep Democracy

Van Jitske heb ik geleerd hoe inclusieve besluitvorming tot stand komt en wat de waarde is van het horen van elke stem. Daarbij heb ik verdiepende inzichten gekregen over leiderschap, ranking en sabotagegedrag.

De methode en de Deep Democracy-tools hebben mijn mogelijkheden vergroot om boven water te krijgen van blokkerend werkt. Ik gebruik DD bij elke bijeenkomst om te faciliteren dat gezegd wordt wat gezegd moet worden om zo de wijsheid en het potentieel van de groep te benutten.

Otto Scharmer

Otto Scharmer

Auteur en opleider Theory U

Otto inspireert mij sinds 2011 met zijn boeken en onlineprogramma’s over Theory U. Van hem heb ik geleerd te leren van de toekomst terwijl die zich aandient en mensen daarin te begeleiden.

De 3 sleutels daarbij zijn:
1. Begrijpen en doorleven van transformatie- en innovatieprocessen.
2. Bewust cultiveren van de innerlijke houding die leiders en procesbegeleiders nodig hebben om verandering te laten ontstaan.
3. Changemakers binnen en buiten organisaties herkennen. Mensen die met dezelfde intentie werken aan maatschappelijke- en economische vraagstukken, aan vernieuwing van zorg, onderwijs en de financiële sector en tegelijk aan connectie met de spirituele wereld.

Toegepast in mijn werk maak ik veranderprogramma’s voor grote groepen in complexe situaties waarbij ik veel oefeningen en tools uit mijn eigen instrumentarium kan inzetten.

Roland Hepp

Roland Hepp

Astroloog en I Tjing kenner

Tussen 1995 en 2011 heb ik veel tijd doorgebracht met Roland. De eerste jaren als mijn privé leraar, later als goede vriend. Uren hebben we gesproken over universele wetten en hun uitingsvormen in verschillende lagen en levensgebieden. Hij heeft mij zicht gegeven op karaktervorming en de plaats van de mens tussen hemel en aarde.

Door Roland heb ik leren denken in cycli, in voortdurende verandering, ontwikkeling, tijdgeest, het mannelijke en het vrouwelijke, orde, volgorde en samenhang van dingen. We hebben veel geoefend in de dynamiek van taal en de betekenis van woorden in verhouding tot elkaar.

Werken met Roland heeft de basis gevormd voor alles wat ik daarna in mijn werk heb gedaan en werkt nog altijd door.

De Wijn Coaching in samenwerking met…

Co|Care

Co|Care

Platform voor persoonlijk leiderschap

Online en offline

Programma’s en coaching voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap op het gebied van werk, relaties, leefstijl en levensfasen.

 

van Boeijen en de Wijn

van Boeijen en de Wijn

Deep Democracy practitioners

Als DD practitioner werk ik samen met Jacobien van Boeijen. Wij stimuleren reflectie, zelfkennis en taalgevoeligheid zodat betrokkenheid kan groeien. Het vermogen om als trainer in het midden te komen en te blijven heet in het Engels: ‘Sitting in the fire’. Dit begrip vat voor ons mooi samen wat ons te doen staat: zijn daar waar het vonkt.