Focus op de toekomst en wat je daarin wél wilt!

Ik doe dit werk omdat ik wil bijdragen aan de ontwikkeling van mensen, zowel op organisatieniveau als op team- en individueel niveau. Naast de incompany programma’s voor organisaties in de zorg, het sociaal domein, overheden en onderwijs, faciliteer ik domeinoverstijgende programma’s.

Benut het potentieel

ORGANISATIE

Visie-ontwikkeling | Cultuur | Structuur | Identiteit | Purpose

TEAM

Zelforganisatie | Dynamiek | Conflict | Communicatie | Intervisie

EXecutive

Leiderschap | Vitaliteit | Carrière | Performance | Werkrelatie

Om mee te beginnen

Essay over lerende organisaties

In dit essay lees je mijn visie op verandering en aanpak voor lerende organisaties.
20 minuten leestijd

Quick-scan in 15 vragen

Je bent toe aan een volgende stap in jullie bedrijf. Met de quick-scan krijg je binnen enkele minuten helder op welk gebied jouw vraagstuk ligt.

testimonials

‘De coaching van Nicolette bij teams en individuen richt zich op inzicht in eigen verantwoordelijkheid, condities die nodig zijn om verantwoordelijkheid te dragen en de wijze waarop ieder deze condities zelf kan scheppen. Centrale thema’s zijn macht, (on)veiligheid, angst, buiten- en binnenkant. In haar eigen gedrag laat ze een zelfbewustzijn zien t.a.v. deze thema’s. Hierdoor schept ze een sfeer van gelijkwaardigheid, openheid en rust.’

Johan Willemse

Interim directeur, gehandicaptenzorg

‘Eigenzinnig veranderen;

In tegenstelling tot de meeste veranderingen heb ik als opleidingsmanager het team Maatschappelijke Zorg niet gekozen voor ‘meer van hetzelfde’ waardoor er een mogelijke verandering op zou kunnen treden. Op geheel eigen wijze ben ik in overleg met een deel van het werkveld binnen Welzijn gekozen te gaan samenwerken met Nicolette.

Dat heeft in een traject van negen maanden (vastlegging traject en uitwerking eerste proeftuintjes) meer resultaat opgeleverd in een optimale samenwerking tussen het werkveld en de school, dan in de zeven voorgaande jaren. De contacten zijn minder maar intensiever, de input voor verandering komt uit een breed werkveld en de resultaten zijn behapbaar, uitvoerbaar en meer dan het proberen waard.

De manier van werken met onder andere een stakeholderinterview hebben breder gezorgd voor een nieuwe kijk op verandering, het dieper luisteren heeft bijgedragen aan een sterkere band met de stakeholders.

Durf jij ook te veranderen op een eigenzinnige wijze?’

Martin Blok

Opleidingsmanager Maatschappelijke zorg, Horizon College Alkmaar en Hoorn