Hoe ga je als organisatie om met de snel veranderende wereld?

In verschillende rollen draag ik bij aan ontwikkeling en vooruitgang, zowel incompany als tussen organisaties. Ik houd koers als het lastig wordt, breng structuur aan en creëer helderheid. Dat geeft vertrouwen en energie waardoor onze samenwerking leidt tot duurzame resultaten.

kwartier maken

Ben je bezig met het opzetten van iets nieuws? Of het nu gaat om een nieuw organisatieonderdeel, een samenwerking tussen partijen of bijvoorbeeld een kennisplatform, ik sta aan de frontlinie als kwartiermaker.

Ik help je om de eerste fase vorm te geven, een structuur neer te zetten, de neuzen dezelfde kant op te krijgen en maak een plan van aanpak. Binnen een jaar is de basis gelegd en draag ik het stokje over aan de nieuwe leidinggevende.

organisatie coaching

Verlang je naar duurzame verandering en wil je af van ad-hoc oplossingen? Als organisatiecoach beweeg ik mij met een systemische blik door de organisatie. Zo kan ik het geheel zien, de onderstroom betrekken, tot de kern komen en alle belangen met elkaar verbinden.

Ik breng purpose, identiteit, structuur en cultuur met elkaar in lijn, ondersteund door nauwe samenwerking met bestuur en directie. 

We creëren  ruimte om te doen wat nodig is voor gezonde, zelfstandig werkende mensen. In een cultuur waarin weerstand wordt gebruikt om de best mogelijke besluiten te nemen. Met medewerkers die professioneel en energiek zijn, zich willen verbinden met de organisatie en resultaatgericht samenwerken. Met praktische werkprocessen die ondersteunen wat de bedoeling is.

Dan is het mogelijk om de balans te vinden tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, om veerkrachtig te worden en een lerende organisatie te zijn.

Voorbeelden van vraagstukken

 • Er gaapt een gat tussen onze visie en wat we zien gebeuren op de werkvloer. Hoe kan dat en hoe zorgen we ervoor dat de visie zichtbaar wordt in het handelen?

 • Hoe gaan wij onze structuur veranderen? Bijvoorbeeld in een mix van zelfsturing en hiërarchie? Of is het nodig om eerst daadkrachtig op te treden en ongezonde elementen te verwijderen?

 • Hoe lukt het om waardevolle ideeën van onze medewerkers om te zetten in actie, waardoor ze bijdragen aan de organisatiedoelen?

 • Hoe gaan wij effectief om met weerstand, verandermoeheid en verlamming?

 • Na een verandering in de organisatiestructuur zijn de resultaten niet zoals verwacht. Wat hebben onze teams echt nodig?

 • Bestaat er mogelijk trauma binnen onze organisatie en mogen we het daarover hebben? Wat kunnen we doen om heling te bevorderen?

 • Wij zijn ontevreden over de heersende cultuur. Is het mogelijk om dat positief te veranderen zodat mensen kunnen floreren?

 • We zijn hybride gaan werken. Hoe blijven wij met elkaar in verbinding?

 • Hoe kunnen wij op organisatieniveau vernieuwing stimuleren en creativiteit benutten?

 • Hoe kunnen we de verschillende levensfasen en senioriteit van onze medewerkers optimaal benutten? We denken dat medewerkers veel van elkaar kunnen leren en willen de expertise voor de organisatie behouden.

De vorm waarin ik dit soort vraagstukken begeleid bestaat uit een mix coaching op organisatieniveau, teamcoaching, 1-op-1 coaching, werksessies met groepen, trainingen en advies.

Leren luisteren voor leidinggevenden
Besluitvorming die bijdraagt aan Organisatieontwikkeling

proces begeleiding

Is er sprake van onvrede, onenigheid of geroddel in de organisatie? Ontbreekt het aan samenwerking omdat er geen vertrouwen is tussen betrokken partijen? Ben je bezig met nieuw beleid en heb je anderen nodig om er een zinvolle invulling aan te geven?

Als procesbegeleider faciliteer ik het goede gesprek om dilemma’s te onderzoeken, conflicten openlijk uit te spreken en gemeenschappelijke waarden zichtbaar te maken. Deze processen vergen vaak diepgaande aandacht, waarbij neutraliteit, luisteren en inlevingsvermogen essentieel zijn. Het resultaat maakt het meer dan waard om hierin te investeren: inclusieve besluitvorming, effectieve samenwerking en participatie van individuen die willen bijdragen aan een gezamenlijke opgave.

vechtsport voor leiders en managers

In samenwerking met mijn trainer en coach geef ik management trainingen waarin moedig leiderschap wordt geïntegreerd met de kracht van vechtsport. Bedoeld voor sleutelfiguren in de organisatie die de moed hebben om geraakt te worden.

De fysiek uitdagende training versterkt ook je mentale conditie, de innerlijke houding waarmee je als leider een rolmodel bent voor je medewerkers en collega’s.

Doel: onverbloemde zelfkennis voor persoonlijke groei en moedig leiderschap.
 

 • Je krijgt zicht op je eigen reflexen als het moeilijk wordt en je leert hoe je deze kunt vertalen naar jouw rol als leider.
   

 • Je creëert veiligheid in je team en versterkt de verbinding door jezelf kwetsbaar op te stellen en elkaar te mogen raken.
   

 • Als team krijg je een beter begrip van de invloed op de rest van de organisatie.
   

 • Jullie worden inspirerende rolmodellen voor anderen om de beweging verder in te zetten.

Programma op maat
Het programma wordt afgestemd op de specifieke behoeften en doelstellingen van jullie team, zodat je het maximale uit de training kunt halen.

Vechtsport en coaching

INRICHTING INTERNE COACHPOOL

Met een coachpool creëer je een cultuur van gelijkwaardigheid en vertrouwelijkheid, waarin iedereen de kans krijgt om te groeien en te leren.

In gestructureerde gesprekken van collega tot collega kun je reflecteren, klankborden en groeien. Dit bevordert niet alleen de eigen ontwikkeling, maar versterkt ook de vitaliteit van de organisatie.

Ik begeleid organisaties bij het opzetten van een coachpool en bied trainingen aan voor medewerkers om effectieve, coachende gesprekken te voeren.

Professioneel ontwikkelen door coaching van collega’s

testimonial

Coach je Collega voor onze mentoren

Schoolformaat kiest ervoor om nieuwe medewerkers, na de standaard inwerkperiode, voor een langere periode te koppelen aan ervaren medewerkers (mentoren).

Nicolette heeft ons vanuit haar deskundigheid en ervaring geholpen om inhoud en richting te geven aan dat proces. Nicolette heeft daarnaast de mentoren op een prettige en professionele manier wegwijs gemaakt in het coachen van collega’s.

Het is geweldig om te zien hoe zij zich de eigenschappen en structuren van Schoolformaat heeft eigen gemaakt en hoe zij in staat is geweest daarop aan te sluiten.

Auke van der Wel

Accountmanager, Schoolformaat

Training Coach je Collega

De dagtraining ‘Hoe coach ik mijn collega op kerncompetenties van de jeugd en gezinsprofessional?’ is onderdeel van een incompanyprogramma en door de SKJ geaccrediteerd voor 9 punten.