a

Organisatie

Coaching en procesbegeleiding

Hoe ga je als organisatie om met de snel veranderende wereld? Beschik je over voldoende verandercapaciteit, veerkracht en herstelvermogen om het aanwezige potentieel in de organisatie te benutten?

Er zijn geen vaste draaiboeken voor verandering en vernieuwing. Organisatievraagstukken meerdimensionaal bekijken vraagt een systemische blik en onder ogen zien wat er echt is.

Wij werken op een integrale manier om de organisatie als geheel voortdurend te ontwikkelen. Doel: purpose, identiteit, structuur en cultuur zitten op één lijn en komen uit elkaar voort. Individuele medewerkers herkennen zichzelf in hun team en de organisatie zodat eigenaarschap en commitment ontstaat. Met praktische werkprocessen die ondersteunen wat de bedoeling is.

Dan is het mogelijk de balans te vinden tussen vrijheid en verantwoordelijkheid en een lerende organisatie te zijn.

Vraagstukken

— Hoe gaan wij onze structuur veranderen? Organisch, in een fluïde mix van zelfsturing en hiërarchie of is het nodig om daadkrachtig door te breken en ongezonde elementen uit het systeem te verwijderen?

— Hoe lukt het om alle goede ideeën die medewerkers hebben om te zetten in actie zodat het waarde krijgt voor de organisatie?

— Er is een gat tussen wat wij vanuit onze visie willen en wat we zien gebeuren op de werkvloer. Hoe kan dat en hoe kunnen we dat overbruggen?

— Hoe gaan wij om met weerstand, verandermoeheid en verlamming?

— Wat hebben onze teams echt nodig nu blijkt dat we de structuur hebben veranderd, maar de resultaten tegenvallen?

— Is er mogelijk sprake van trauma binnen onze organisatie en mogen we het daarover hebben?

— Wij zijn ontevreden over de cultuur die in de afgelopen jaren is ontstaan. Is het mogelijk om daar verandering in te brengen?

Aanbevelingen

De coaching van Nicolette bij teams en individuen richt zich op inzicht in eigen verantwoordelijkheid, condities die nodig zijn om verantwoordelijkheid te dragen en de wijze waarop ieder deze condities zelf kan scheppen. Centrale thema’s zijn macht, (on)veiligheid, angst, buiten- en binnenkant. In haar eigen gedrag laat ze een zelfbewustzijn zien t.a.v. deze thema’s. Hierdoor schept ze een sfeer van gelijkwaardigheid, openheid en rust.’

Johan Willemse, interim directeur zorginstelling


‘Eigenzinnig veranderen;

In tegenstelling tot de meeste veranderingen heb ik als opleidingsmanager het team Maatschappelijke Zorg niet gekozen voor ‘meer van hetzelfde’ waardoor er een mogelijke verandering op zou kunnen treden. Op geheel eigen wijze ben ik in overleg met een deel van het werkveld binnen Welzijn gekozen te gaan samenwerken met Nicolette.
Dat heeft in een periode van negen maanden (vastlegging traject en uitwerking van de eerste proeftuintjes) meer resultaat opgeleverd in een optimale samenwerking tussen het werkveld en de school, dan in de zeven voorgaande jaren. De contacten zijn minder maar intensiever, de input voor de verandering komt uit een breed werkveld en de resultaten zijn behapbaar, uitvoerbaar en meer dan het proberen waard.
De manier van werken met onder andere een stakeholderinterview hebben breder gezorgd voor een nieuwe kijk op verandering, het diep luisteren heeft bijgedragen aan een sterkere band met de stakeholders.

Durf jij ook te veranderen op een eigenzinnig wijze?’

(M.P.) Martin Blok MEM, Opleidingsmanager Horizon College
Welzijn & Entree, Maatschappelijke zorg, Alkmaar en Hoorn

 

‘Nicolette brengt in haar coaching en begeleiding twee unieke kwaliteiten bijeen, die elkaar enorm versterken. Haar aanwezigheid zorgt voor een vertrouwde sfeer (hart), haar vraag-gedreven focus zorgt voor duidelijkheid (hoofd). Een fijn mens om mee samen te werken en concrete resultaten te behalen (handen)!’

Peter Valbracht, manager bij De Waaier, Alkmaar

Visieontwikkeling

Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig?

Een heldere visie is nodig want die omschrijft de belangrijkste waarden en geeft richting aan het handelen van medewerkers. Zonder visie ben je richtingsloos. Gezamenlijk tot die visie komen geeft commitment en draagvlak vanaf de basis.

Het doel van de training
In één dag een helder omschreven visie formuleren van waaruit gewerkt wordt binnen de instelling, het team of de afdeling.

Resultaat van de training
• Helder omschreven visie op papier
• Richting voor het handelen
• Omschrijving van de kernwaarden
• Referentiekader voor keuzes in de toekomst

Duur
– 1 dag voor de training van een groep van max. 12 personen
– 1 afspraak voor overleg over voorgeschiedenis en aanleiding voor de training

coach_je_collega

Coach je Collega

Hoe je in 5 stappen je collega coacht

Wij zijn sociale wezens en hebben verbinding met andere mensen nodig om goed te functioneren en te ontwikkelen. In de huidige tijd waarin we onder grote prestatiedruk leven is die verbinding met anderen steeds lastiger te maken. We werken hard aan een carrière en negeren de signalen die we van ons lichaam krijgen. Totdat we te veel en te lang over onze grens gaan. De gevolgen zijn bekend:  Lees verder…

levensfasenLevensfasen

begrijpen en ervaren

Gedurende je leven doorloop je een aantal levensfasen waarin lichaam, ziel en geest zich ontwikkelen. Elke levensfase heeft hierin een functie en volgt de vorige logischerwijs op. Hoewel ieder individu zijn eigen ontwikkeling heeft is er in grote lijnen een wetmatigheid te herkennen.

Wanneer je met mensen werkt is het nodig dat je inzicht hebt in de achtergrond en betekenis van levensfasen. Hoe kun je anders volledig begrijpen wat de ander nodig heeft? De bedoeling van deze studiedag is Lees verder…

senior zijn

Seniorschap

Over ontwikkeling, authenticiteit en roeping

Elke levensfase heeft zijn waarde. In deze training onderzoek je jou persoonlijke kwaliteit en komen we tot inzicht over wat jij als senior kunt betekenen in de snel veranderende wereld van nu.

We beginnen met een korte inleiding over de belangrijkste planeetcycli die synchroon lopen met de levensfasen (Saturnus, Uranus en de Maansknoop). Kernwoorden die daarbij horen zijn: ontwikkeling, authenticiteit en roeping.

Wat leer je?
Daarna onderzoeken we o.a. schrijvend en in dialoog:
– Wat je zelf in je huidige levensfase wil (door)ontwikkelen
– Welke unieke waarde jij je omgeving te bieden hebt
– Wat jij kunt betekenen voor jongere mensen
– Hoe jij jouw rol als senior goed vorm geeft

Hoe coach ik mijn collega op kerncompetenties van de jeugd en gezinsprofessional?

Registerpunten: 9.00 – Training
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
ID nummer: SKJ202682

Deze training is bedoeld voor medewerkers met een coachende rol ter bevordering van de professionaliteit van jeugd en gezinswerkers.

Je leert hoe je als coach/mentor van de jeugd en gezinsprofessional bijdraagt aan de professionaliteit door hem/haar te begeleiden in het ontwikkelen van de kerncompetenties. Lees verder…