organisatie COACHING

Hoe ga je als organisatie om met de snel veranderende wereld?

Beschik je als organisatie over voldoende verandercapaciteit, veerkracht en herstelvermogen om het aanwezige potentieel te benutten?

Er zijn geen vaste draaiboeken voor verandering en vernieuwing. Organisatievraagstukken meerdimensionaal bekijken vraagt een systemische blik en onder ogen zien wat er echt is.

Wij werken op een integrale manier om de organisatie als geheel voortdurend te ontwikkelen. Doel: Purpose, identiteit, structuur en cultuur zitten op één lijn en komen uit elkaar voort. Individuele medewerkers herkennen zichzelf in hun team en de organisatie zodat eigenaarschap en commitment ontstaat. Met praktische werkprocessen die ondersteunen wat de bedoeling is.

Dan is het mogelijk de balans te vinden tussen vrijheid en verantwoordelijkheid en een lerende organisatie te zijn.

Vraagstukken

 • Hoe blijven wij met elkaar in verbinding nu de meeste mensen thuis werken?
 • Hoe gaan wij onze structuur veranderen? Organisch, in een fluïde mix van zelfsturing en hiërarchie of is het nodig om daadkrachtig door te breken en ongezonde elementen uit het systeem te verwijderen?
 • Hoe lukt het om alle goede ideeën die medewerkers hebben om te zetten in actie zodat het waarde krijgt voor de organisatie?
 • Er is een gat tussen wat wij vanuit onze visie willen en wat we zien gebeuren op de werkvloer. Hoe kan dat en hoe kunnen we dat overbruggen?
 • Hoe gaan wij om met weerstand, verandermoeheid en verlamming?
 • Wat hebben onze teams echt nodig nu blijkt dat we wel de structuur hebben veranderd, maar de resultaten tegenvallen?
 • Is er mogelijk sprake van trauma binnen onze organisatie en mogen we het daarover hebben?
 • Wij zijn ontevreden over de cultuur die in de afgelopen jaren is ontstaan. Is het mogelijk om daar verandering in te brengen?
 • Hoe komen wij met de hele organisatie tot vernieuwing?
 • Hoe benutten wij levensfasen en senioriteit?

organisatiescan

Waarom een organisatiescan?
Je loopt met een organisatievraagstuk waarbij meerdere belangen spelen op het gebied van visie en strategie – inrichting – leiderschap – bestuur – verandering – cultuur – samenwerking – communicatie. Het staat je bedrijfsvoering in de weg.

Met de organisatiescan haal je boven water wat er echt is. Deze fase wordt vaak overgeslagen bij de aanpak van organisatieverandering.

 

coach je collega

Waarom een programma Coach je Collega?
Wij zijn sociale wezens en hebben verbinding met andere mensen nodig om goed te functioneren en te ontwikkelen. We leven en werken in hoog tempo, waardoor het steeds lastiger wordt die verbinding met anderen te maken. We negeren lange tijd de signalen die we van ons lichaam krijgen. Totdat we te veel en te lang over onze grens gaan. De gevolgen zijn bekend: stress, depressie en burn-out klachten met als gevolg ziekteverzuim.

De oplossing die preventief en pro-actief werkt is elkaar steunen in een coachpool. Je coacht elkaar structureel in het werk op een collegiale én professionele manier. Daardoor is er ruimte voor reflectie en het ontwikkelen van de professionaliteit. Daarnaast krijgt iedereen de kans zorgen, twijfels en frustraties te delen en op zoek te gaan naar oplossingen.

Stap 1: Visie en intentie
Vanuit welke visie en met welke intentie wil je als organisatie je medewerkers leren om elkaar als collega’s te coachen? Welke kerncompetenties zijn belangrijk voor het werk om te ontwikkelen? Past een mentortraject goed, of beter een coachpool? Bij wie kunnen medewerkers terecht als een coachvraag te groot of specifiek is om als collega’s te ondersteunen? De antwoorden op deze vragen bepalen hoe je het gaat inbedden.

Stap 2: Dagtraining met eindopdracht
Alle medewerkers volgen vervolgens een dagtraining waarin ze leren hoe ze professioneel een coachingsgesprek met elkaar kunnen voeren. Aan de orde komen onder andere:

 • De 5 stappen die in elk coachingsgesprek doorlopen worden
 • De succesfactoren voor coaching
 • De belangrijkste kerncompetenties voor het werk of de organisatie
 • Koppeling van kerncompetenties aan de leerdoelen
 • Grenzen aan het begeleiden van een collega

De training wordt door iedereen afgesloten met een persoonlijke eindopdracht.

Stap 3: Evalueren, leren en verbeteren
Na 6 maanden evalueren we. Wat gaat goed, wat is er (nog) nodig om het resultaat te borgen in de organisatie?

Voor wie
Voor organisaties en bedrijven die:

 • structureel willen investeren in het vergroten van professionaliteit en kwaliteit van medewerkers
 • preventief en pro-actief willen werken aan verlaging van werkdruk
 • willen werken aan een coachende, ondersteunende bedrijfscultuur.

Wat het oplevert
Dit programma draagt bij aan een cultuurverandering binnen de organisatie waarbij de onderlinge verbondenheid, steun en reflecterend vermogen aanzienlijk wordt vergroot. De organisatie bevordert:

 • het beter en gezonder functioneren van haar medewerkers
 • de professionaliteit en kwaliteit van haar medewerkers.

Zie ook
Professioneel ontwikkelen door coaching van collega’s
Coachpool opzetten
Coachende collega
Sociale steun als energiebron van bevlogenheid

testimonial

Coach je Collega voor onze mentoren

Schoolformaat kiest ervoor om nieuwe medewerkers, na de standaard inwerkperiode, voor een langere periode te koppelen aan ervaren medewerkers (mentoren).

Nicolette heeft ons vanuit haar deskundigheid en ervaring geholpen om inhoud en richting te geven aan dat proces. Nicolette heeft daarnaast de mentoren op een prettige en professionele manier wegwijs gemaakt in het coachen van collega’s.

Het is geweldig om te zien hoe zij zich de eigenschappen en structuren van Schoolformaat heeft eigen gemaakt en hoe zij in staat is geweest daarop aan te sluiten.

Auke van der Wel

Accountmanager, Schoolformaat

Bepaal waar je staat

Wil je weten waar jullie staan als lerende organisatie? Download de checklist en beantwoord de vragen.