In het VPRO-programma ‘Boeken’ werd de Vlaamse psychoanalyticus Paul Verhaeghe geïnterviewd over zijn nieuwste boek ‘Identiteit’. Op de vraag van de presentator: ‘Wat is er mis in de huidige tijd?’ gaf hij een kort antwoord: ‘Eenzaamheid.’ Onze tijd wordt gekenmerkt door de grote druk die gelegd wordt op het behalen van succes en geluk. Dat heeft geleid tot een groeiend aantal mensen met depressies, angsten en andere psychische problemen. Studies tonen aan dat deze problemen tegenwoordig vaak werkgerelateerd zijn terwijl die vroeger eerder in de gezinssituatie ontstonden.

Goed functioneren door sociale steun

In de zorg en welzijnssector is het ziekteverzuim nog steeds het hoogst.Om goede zorg te kunnen leveren moeten zorgmedewerkers zelf goed functioneren. In ieder geval is het nodig dat er ruimte is voor twijfel, zelfreflectie en de mogelijkheid om te ontwikkelen. Om dat te kunnen heb je contact met andere mensen nodig. In verbinding met de ander ben je zelf in staat krachtig in het leven te staan. Ieder mens heeft een netwerk nodig van mensen waar hij op kan steunen, zowel privé als op het werk.

Als organisatie ben je verantwoordelijk voor het faciliteren van sociale steun aan medewerkers

Aangezien de gevolgen van psychische problemen belemmerend kunnen werken voor het leveren van goede zorg en ziekteverzuim heel veel geld kost. Mensen ‘oplappen’ die eenmaal met een burnout thuis zitten is veel lastiger dan sociale steun bieden om uitval te voorkomen.

Als je medewerkers professioneel met elkaar verbindt organiseer je intern sociale steun

De coachpool, waarin alle medewerkers elkaar een aantal keer per jaar coachen, biedt een mooie kans om met relatief lage kosten pro-actief het ziekteverzuim te verlagen. Problemen waar mensen nu in eenzaamheid mee worstelen worden veel eerder gesignaleerd waardoor je er tijdig iets aan kan doen.

Het vergroot het gevoel dat je er toe doet, iets betekent voor een ander en dat je zelf gesteund wordt. Dat maakt dat je meer zingeving ervaart in je werk. De coachpool is een eenvoudige en laagdrempelige oplossing om medewerkers sociaal te steunen. Het enige wat je als organisatie moet doen is de voorwaarden scheppen om collegiale coachingsgesprekken te kunnen voeren en alle medewerkers leren hoe een coachende collega te zijn.

Voor informatie over de training ‘Coach je collega’ info@nicolettedewijn.nl

(c) 2012 Nicolette de Wijn.