Zelf en zorg transformeren met Theorie U

Om goede zorg te kunnen bieden, moeten we voldoen aan een groot aantal eisen en richtlijnen. We moeten handen en voeten geven aan het nieuwe stelsel, bij voorkeur samen met anderen en ondertussen omgaan met de effecten van bezuinigingen. Dit legt een grote druk op mensen die werken in de zorg.

Er is al veel gedaan om de situatie te verbeteren, maar mensen en organisaties die onder druk staan blijven vaak vasthouden aan bekende manieren van werken. Angst en cynisme staan werkelijke vernieuwing in de weg.

Als je daarentegen weet wat er echt toe doet, als je een krachtig innerlijk kompas hebt ontwikkeld, is het makkelijker om keuzes te maken en de moed te vinden om van daar uit vorm te geven aan de zorg.

Voor transformatie is een open blik nodig om te komen tot nieuwe inzichten, een open hart om in verbinding te zijn met anderen en een open attitude om dingen anders te gaan doen.

Theorie U

Theorie U biedt een methode die kan helpen om los te komen van de dagelijkse hectiek om ruimte te maken voor wat de bedoeling is en daar vorm aan te geven. Van doen wat we altijd deden en krijgen wat we altijd kregen (vrij naar Einstein) naar de essentie van de dingen. Van daar uit kun je nieuwe manieren van werken uitproberen om te leren wat werkt, om ze daarna uit te bouwen en te verankeren.

Theorie U is ontwikkeld door Otto Scharmer. Hij leerde al heel jong dat gras niet harder groeit door er aan te trekken, maar dat je gezond gras krijgt als je de grond goed verzorgt. Deze waarneming had hij als jong kind op de boerderij van zijn ouders en inspireerde hem later tot zijn methode.

De methode wordt al jaren ingezet voor leiderschaps- en organisatieontwikkeling in Noord-Amerika en Europa. Zo werkt de Schotse overheid met Theorie U, maar ook in Nederland wordt de methode ingezet door Heineken, de Triodosbank, gemeentes en zorginstellingen. Sinds Otto Scharmer vorig jaar online colleges is gaan geven, is er een wereldwijde community ontstaan.

Wil je bijdragen aan echte vernieuwing van de zorg en doen wat nodig is met aandacht voor het geheel?

In september start een nieuw programma met online colleges, die Otto Scharmer vanuit Amerika aanbiedt. Vanuit de hele wereld doen er duizenden mensen mee die met hart en ziel werken aan verandering.

U.LabNH faciliteert dit traject voor de zorgsector in Noord-Holland

In zeven bijeenkomsten van 3,5 uur werken we in stappen door de U heen. We sluiten aan op de cursus van Otto Scharmer die online beschikbaar wordt gesteld. Dat betekent dat we vier live sessies zullen volgen. Het programma is verder rijk aan video’s, oefeningen, tools en prachtige illustraties.

Wat leer je?

  • De belangrijkste kennis voor leiderschap: zelf-kennis
  • Diep luisteren, waarnemen en dialoog
  • Oefeningen om binnen en buiten de organisatie te innoveren voor betere zorg

Afhankelijk van je eigen behoefte en initiatief vorm je een kerngroep waarmee je de U doorloopt. Je kunt je richten op leiderschapsontwikkeling, nieuwe organisatievormen of kiezen voor een groep waarmee je interinstitutioneel aan het werk gaat.

Voor wie?

Vind je dat je een belangrijke rol vervult in de zorg? Ben je open minded en heb je de moed om nieuwe paden te bewandelen? Krijg je zin om mee te doen en te zorgen voor impact in onze regio? Dan ben je van harte uitgenodigd om mee te doen met U.LabNH 2016.

Praktische informatie

Startdatum: 8 september 2016
Overige data: 15 en 22 september, 6, 13 en 27 oktober, 15 december
Tijd: 15:00 – 18:30 uur
Locatie: VSM-gebouw, Berenkoog 35, 1822BH Alkmaar

Kosten deelname: € 240,- excl. btw. p.p.

Aanmelden voor U.LabNH 2016

Stuur het liefst vóór eind augustus een mail naar Nicolette de Wijn info@nicolettedewijn.nl of Meike Hornstra andersorganiseren@gmail.com

Over ons

U.LabNH wordt gefaciliteerd door Meike Hornstra en Nicolette de Wijn, beiden geschoold en ervaren in Theory U. Onze intentie is mensen faciliteren om – vanuit de bedoeling – in verbinding met jezelf en anderen te doen wat nodig is om de zorg te vernieuwen.

Inleiding Theorie U

In dit filmpje (49 minuten) legt Otto Scharmer helder uit wat Theorie U is: From Ego-System to Eco-System Economies:  https://www.youtube.com/watch?v=GcbB1I__BmM

Korte introductie van het U-proces

Het U-proces is een vloeiende beweging van loslaten van het oude en laten opkomen van het nieuwe. Het proces bestaan uit een aantal fasen, die in de bijeenkomsten doorlopen zullen worden.

Co-initiating is de eerste fase, waarin je naar de huidige situatie leert kijken met een open blik om te zien wat er daadwerkelijk gebeurt. Door eigen ideeën en oordelen uit te stellen, wordt het mogelijk anders, breder, meer open te gaan waarnemen.

Bij Co-sensing gaat het er om ook de wijsheid van het hart te betrekken bij wat je waarneemt. Je maakt contact door je te verbinden met anderen en de situatie, door er a.h.w. van binnenuit naar te luisteren.

In de derde fase, Presencing, gaat het er om dat je helemaal aanwezig bent in het hier en nu, met alle zintuigen, inclusief de intuïtie. In deze fase ga je zien wat zich aandient vanuit wie je ten diepste bent en wat je ten diepste wilt.

Crystallizing is de fase die volgt op Presensing en waar plotseling een helder inzicht kan ontstaan met een verlangen om dat om te zetten in handelen.

In de fase van Prototyping gaat het er om al doende te leren of je idee werkt. Leidend daarbij is het verlangen uit de vorige fase, waardoor prototyping van een andere orde is dan het experimenteren of trial and error dat we allemaal wel kennen.

Co-evolving is de fase waar het prototype wordt omgezet naar een opschaalbaar initiatief.

Het programma van U.LabNH 2016

Week 0: Introduction to u.lab x1
How to use and navigate the social and community elements of the course.

Week 1: Co-Initiating
Introduction to the deeper sources of our current global challenges. The art and practice of deep listening. Forming a core team for your U journey.

Week 2: Co-Sensing (Pt. 1)
Gathering data by suspending and listening. Go on learning journeys and conduct stakeholder interviews.

Week 3: Co-Sensing (Pt. 2)
Making sense of the data generated through last week’s sensing activities, using embodied practices such as Social Presencing Theater.

Week 4: Presencing
Retreat and reflect. How to allow deeper sources of knowledge to emerge; connecting with a future possibility that’s in need of us to bring it into reality.

Week 5: Crystallizing
Staying connected to your deeper sources of inspiration. Paying attention in a way that will enable you to move from idea to action.

Week 6: Prototyping
Learning by doing. Engage in prototyping activities that generate feedback that will help you evolve your inspiration / idea.

Week 7: Co-Evolving
Continuation of prototyping activities, plus principles to support the evolution from an idea, to prototype, to an initiative with the potential to scale.

Week 8: Global Movement Building
The next steps in the u.lab journey. What is emerging globally from u.lab x1, and what is needed to carry momentum forward?

De laatste bijeenkomst zal in het teken staan van het verbinden van de wereldwijde opbrengsten van dit U.lab.

Handige links

Link naar de cursus op edX: https://www.edx.org/course/u-lab-leading-emerging-future-mitx-15-671-1x#!
Link naar het Pesencing Institute: https://www.presencing.com

U fases

(c) 2016 Nicolette de Wijn