a

Nicolette de Wijn

Geboren op 22-4-1968, opgegroeid in het kunstenaarsdorp Bergen

Met mijn werk wil ik bijdragen aan bewustzijn en de ontwikkeling van mensen. Ieder mens is uniek en wil gedurende zijn leven worden tot wie hij in wezen is. Op de werkvloer en in relaties is er volop gelegenheid om die ontwikkeling vorm te geven.

Ervaring
Na ruim 10 jaar ervaring in commerciële bedrijven startte ik in 2006 mijn praktijk. Als coach, trainer en intervisor heb ik veel gewerkt met teams en leidinggevenden in de zorg, maar ook in het MKB en onderwijs.

Ik ben resultaatgericht en houd ervan om haalbare doelen te stellen. Dat geldt op elk niveau: individueel, met teams, in organisaties en daartussen. Leidende vragen daarbij zijn: Wat is hier de bedoeling? Wat wil je écht? Hoe houd je jezelf gevangen zodat het nu niet lukt? Wat wil je afleren zodat je de volgende stap kunt maken?

Voor mij zijn authenticiteit, gelijkwaardigheid en connectie de belangrijkste voorwaarden voor structurele vooruitgang. Voor de goede orde en harmonie is daarbij passende leiding nodig.

Kwaliteit heeft voor mij te maken met aandacht en integriteit. Dat betekent dat ik luister, de tijd neem en zo open mogelijk de relatie met mijn cliënten en opdrachtgevers aanga. Soms provocatief, altijd met liefde en humor.

Inspiratie
Ik ben gefascineerd door universele wetten en altijd op zoek naar kleine voorbeelden waarin tot uitdrukking komt wat er in het groot speelt. Geen traject is hetzelfde, dus standaard methodes toepassen werkt niet. Tools en technieken zijn behulpzaam om goede interventies te plegen, maar zijn nooit een doel op zich. Uiteindelijk ben ik zelf mijn belangrijkste instrument. Een traject is geslaagd als het zonder mij functioneert.

Ik werk veel met Theory U als basis voor complete transformatie- en veranderprocessen. Design Thinking helpt daarbij nieuwe ideeën echt vorm te geven zodat het waarde krijgt. Deep Democracy voorziet in besluitvorming waarbij de wijsheid van de meerderheid én de minderheid wordt benut. Zonder te polderen. Daadkrachtig.

Van 1991 tot 2012 heb ik mij intensief bezig gehouden met astrologie en de I Tjing. Daarop voortbordurend heb ik mij verdiept in Systemisch Werk, Verlieskunde, Het Socratisch gesprek, Voice Dialogue, (werk)relaties, levensloop en Antroposofie. De kennis en ervaring die ik heb opgedaan binnen deze domeinen komen samen in mijn werk als coach.

Literatuur
Hier
vind je een aantal boektitels die mij inspireren en ondersteunen in mijn werk en leven.

Leraren, trainers en meesters

Mijn leraren zijn voorbeelden van authenticiteit en laten dat in hun werk tot uitdrukking komen. Hun bijdrage aan mijn zelfkennis helpt mij een goede coach te zijn voor anderen.

Mo Ouaziz

Trainer kickboksen

Mo inspireert mij als trainer en mentor door er onvoorwaardelijk te staan, oog te hebben voor iedereen en veiligheid te bieden.

Elke training spiegelt mijn leven. Ik leer over afstand bepalen en positie kiezen, bewegen, dansen, sparren en gaan voor winst. Confronterende momenten hebben mijn zelfkennis verdiept en geven mij inzicht in fysieke- en persoonlijke grenzen.

Ik leer van Mo wat 100% acceptatie is – in het moment te zijn – en hoe ontspanning werkt als voorwaarde voor ontwikkeling.

Rob Hogewoning

Opleider en supervisor organisatiecoaching

Rob heeft mij het theoretisch kader geboden waarmee ik mijn kennis en ervaring integraal kan inzetten bij omvangrijke opdrachten. Over diverse organisatieculturen heb ik onmisbare inzichten verkregen waardoor ik de juiste interventies kan kiezen voor duurzame verandering.

Rob is met zijn onmetelijke vakkennis en praktijkervaring een ware meester. Door zijn persoonlijke benadering en oprechte interesse heeft hij mij tot organisatiecoach next level gebracht.

Myrna Lewis

Grondlegger van de Lewis methode Deep Democracy

Tijdens de DD Level 4 training maakte Myrna indruk op mij door de intensiteit waarmee zij zich inleefde. Met hart en ziel, met compassie en trefzeker verwoordde zij wat er leefde, zowel op individueel niveau als in de groep. Met als gevolg verdieping en zichtbaarheid van groepsdynamiek.

Door Myrna heb ik ervaren dat het gekoesterde talent en het overlevingsmechanisme heel dicht bij elkaar kunnen liggen. Ik kan nu met humor en liefde kijken naar (eigen) tekortkomingen en de confrontatie daarin opzoeken.

Jitske Kramer

Auteur en trainer Deep Democracy

Van Jitske heb ik geleerd hoe inclusieve besluitvorming tot stand komt en wat de waarde is van het horen van elke stem. Daarbij heb ik verdiepende inzichten gekregen over leiderschap, ranking en sabotagegedrag.

De methode en de Deep Democracy-tools hebben mijn mogelijkheden vergroot om boven water te krijgen van blokkerend werkt. Ik gebruik DD bij elke bijeenkomst om te faciliteren dat gezegd wordt wat gezegd moet worden om zo de wijsheid en het potentieel van de groep te benutten.

Otto Scharmer

Auteur en opleider Theory U

Otto inspireert mij sinds 2011 met zijn boeken en onlineprogramma’s over Theory U. Van hem heb ik geleerd te leren van de toekomst terwijl die zich aandient en mensen daarin te begeleiden.

De 3 sleutels daarbij zijn:
1. Begrijpen en doorleven van transformatie- en innovatieprocessen.
2. Bewust cultiveren van de innerlijke houding die leiders en procesbegeleiders nodig hebben om verandering te laten ontstaan.
3. Changemakers binnen en buiten organisaties herkennen. Mensen die met dezelfde intentie werken aan maatschappelijke- en economische vraagstukken, aan vernieuwing van zorg, onderwijs en de financiële sector en tegelijk aan connectie met de spirituele wereld.

Toegepast in mijn werk maak ik veranderprogramma’s voor grote groepen in complexe situaties waarbij ik veel oefeningen en tools uit mijn eigen instrumentarium kan inzetten.

Roland Hepp

Astroloog en I Tjing kenner

Tussen 1995 en 2011 heb ik veel tijd doorgebracht met Roland. De eerste jaren als mijn privé leraar, later als goede vriend. Uren hebben we gesproken over universele wetten en hun uitingsvormen in verschillende lagen en levensgebieden. Hij heeft mij zicht gegeven op karaktervorming en de plaats van de mens tussen hemel en aarde.

Door Roland heb ik leren denken in cycli, in voortdurende verandering, ontwikkeling, tijdgeest, het mannelijke en het vrouwelijke, orde, volgorde en samenhang van dingen. We hebben veel geoefend in de dynamiek van taal en de betekenis van woorden in verhouding tot elkaar.

Werken met Roland heeft de basis gevormd voor alles wat ik daarna in mijn werk heb gedaan en werkt nog altijd door.

Scholing en training
2020: Sitting in the Fire, Large group transformation using conflict and diversity, Gary Reiss
2019: Applied Scrum for Project Management, University of Maryland
2018-2019: Opleiding Organisatiecoach, boeii, Rob Hogewoning
2018-2019: Visueel communiceren, De Betekenaar
2018: Design Thinking and Creativity for Innovation, Tim Kastelle, The University of Queensland
2018: Unconsious Bias: From Awareness to Action, Catalyst
2017: U.Lab: Leading from the Emerging Future, Otto Scharmer, MIT
2017: Deep Democracy L1 en 2 Jitske Kramer, L3 Frank Weijers, L4 Myrna Lewis
2016: U.Lab: Leading from the Emerging Future, Otto Scharmer, MIT
2016: Socratisch gespreksleider, Dries Boele
2016: Verlieskunde in Coaching, Wouters van Dam
2012-2013: Privéles Antroposofie, Henk van Oort
2015-2016: Systemisch Werk, De eerste verdieping
2015: U.Lab: Transforming Business, Society, and Self, Otto Scharmer, MIT
2011: Teamcoaching, Life University
2010: Partnerkeuze en Relatietherapie 1 en 2, LVPW
2009-2010: Skills for Coaches, INHolland, Amsterdam
1998-1999: Webdesign, Hogeschool, Alkmaar
1986-1988: Hogeschool voor de Kunsten, 3D-design, Arnhem
1981-1986: Berger Scholengemeenschap, HAVO, Bergen
1972-1981: Vrije School, Bergen

Ik volg regelmatig workshops en masterclasses: Effectief verhalen gebruiken; Diversiteit en Inclusie op de werkvloer; ‘Een par uur in het bestuur’; De kracht van kwetsbaarheid; Professioneel resoneren als teamcoach; Masterclass Projectie en Overdracht; Teamcoaching: growing potential in high performance teams; Time to ACT!; Ethiek in coaching; Generatie Y in organisaties; Tafelopstellingen; Systemisch werk; Narcisme en Coaching; Theory U; Mindfulness; Voice Dialogue; Dieptecoaching; Talenten; Narrative Calloboratieve Coaching; Breinworkshop; Deep Democracy, besluitvorming in groepen; Provocatief Coachen; Dramatechnieken in training en coaching; Verlieskunde in Coaching; Innerlijk Kindwerk in relaties; Organisatiecoaching als uitdaging; Executive Coaching; Bevlogenheid (Willem van Rhenen); De reis van de held; Het maakbare brein (Margriet Sitskoorn); Het slimme onbewuste (Ap Dijksterhuis); Socratische Intervisiemethode

En natuurlijk kan ik niet zonder mijn intervisiegroepen en supervisor. Ik voel mij gesteund door collega’s met diverse achtergronden waardoor ik professioneel kan groeien.

Accreditatie

Sinds 2010 ben ik als coach gecertificeerd door de NOBCO en in 2016 geaccrediteerd op Senior Practitionar niveau.

In 2019 heb ik mijn diploma Post-HBO Registeropleiding Organisatiecoach behaald bij Boeii Persoonlijke Opleidingen.

De Wijn Coaching in samenwerking met…