Intervisie helpt je leren van – en met collega’s. Wanneer je zonder procesbegeleider aan intervisie wilt doen kun je niet zonder goede methode. Er moet een duidelijke structuur zijn want anders verwordt zo’n bijeenkomst tot een uit de hand gelopen koffiepauze. Meningen en tips volgen elkaar snel op, maar het beklijft niet. Zonde van de tijd!

Voor verschillende vragen zijn passende intervisiemethoden beschikbaar. Ik werk voor praktische vraagstukken graag met de Oplossingsgerichte intervisiemethode. Zelf heb ik ‘m geleerd van mijn collega-coach Marianne Bramson toen we nog samen in een intervisiegroep zaten.

De oplossingsgerichte intervisiemethode helpt de groep te focussen op oplossingen in plaats van problemen

De inbrenger wordt gevraagd wat lastig is aan zijn situatie en hoe de gewenste situatie er uit ziet. De groep onderzoekt wat eerder al heeft gewerkt. Daardoor wordt de inbrenger zich bewust van zijn mogelijkheden. Nu kan hij stappen zetten naar de gewenste situatie.

Zelf beginnen met Oplossingsgerichte intervisie

Hieronder vind je een link naar een pdf met de methode. Zorg dat iedereen een exemplaar voor zich heeft zodat de stappen tijdens de intervisie bekend zijn. De voorbeeldvragen bieden hulp om het proces goed te laten verlopen.

Download hier de Oplossingsgerichte intervisiemethode in 9 stappen.

Deze methode is zeer geschikt om mee te variëren in tijd. Afhankelijk van de vraag en beschikbare tijd kun je in 30 tot 60 minuten een kwalitatief goede intervisieronde doen. Op de pdf zie je bij elke stap het aantal minuten vermeld staan waarbinnen je die fase afrondt, uitgaande van een sessie van 60 minuten. Wanneer je een aantal keer geoefend hebt kun je het tempo verhogen, eventueel de tijd per stap halveren of de laatste stap overslaan.

Oefenen, oefenen, oefenen

Stimuleer elkaar om intervisie in te zetten wanneer je ergens tegenaan loopt. Zo maak je er een gewoonte van om samen naar oplossingen te kijken en niet te blijven hangen in het probleem. Hoe meer je oefent hoe makkelijker het wordt om goede resultaten te behalen. Je kunt steeds beter inschatten hoeveel tijd je nodig hebt.

Doordat je aan intervisie doet groeit je bewustzijn van dingen waar je vragen over hebt terwijl je aan het werk bent. Als het nodig is neem je zo’n vraag mee voor intervisie. Zo werk je actief aan het verbeteren van jullie professioneel handelen.

Tips

  1. Blijf bij de bedoeling van de fase waar je mee bezig bent.
  2. De tijdsbewaker zorgt ervoor dat de groep op tijd naar de volgende stap gaat.
  3. Maak de groep niet te groot. 6 á 8 personen is ideaal.

Tot slot

Onderwerpen die om meer onderzoek en zelfreflectie vragen kun je beter met andere methoden behandelen. Denk aan de Socratische intervisiemethode of de Theory U-methode. Het liefst met professionele begeleiding want de kwaliteit van vragen en luisteren zijn bepalend voor het resultaat.

(c) 2015 Nicolette de Wijn