Het Slimste Huis is een initiatief van de gemeente Alkmaar waar iedereen die te maken heeft met zorg terecht kan. Het Huis toont slimme oplossingen om (langer) zelfstandig te kunnen wonen. Daarnaast is het een innovatie-lab waar in samenwerking met zorgaanbieders, cliënten en medewerkers wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen.

De komende jaren worden er in Het Slimste Huis workshops, lezingen, trainingen en exposities georganiseerd om zorgaanbieders, professionals en cliënten op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in de zorg. Bovendien kunnen zij een bijdrage leveren aan het innovatieproces van de zorg. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn oa: e-health, domotica, robotica, veiligheid in huis en onderweg, eigen regie en solidariteit.

Werken in de zorg is aan het veranderen door de overgang van aanbodgericht naar vraaggericht werken en door de mogelijkheden van nieuwe technieken. In opdracht van de gemeente Alkmaar ben ik de komende weken in gesprek met zorgmedewerkers om hen te interviewen over hun werk en behoeften.

In de interviews zal ik vragen wat er nodig is om in te spelen op de vernieuwing van de Wmo en welke problemen er leven die daarmee in verband staan. De input die ik krijg neem ik mee bij de invulling van een aantal activiteiten die de komende tijd zullen plaatsvinden in Het Slimste Huis.

Afspraak maken
Medewerkers die belangstelling hebben voor een persoonlijk gesprek mogen contact opnemen met mij via info@nicolettedewijn.nl of 06-34660047. Het liefst voor 10 juni 2015 zodat we voor het zomerreces de resultaten kunnen bundelen.

Ik hoop op veel enthousiaste reacties want daarmee zorgen we ervoor dat het aanbod van het Slimste Huis Alkmaar aansluit op de behoefte van professionals in de zorg.

Om naar de website van Het Slimste Huis te gaan klik hier

(c) 2015 Nicolette de Wijn