De gemeente Alkmaar heeft mij gevraagd een aantal workshops, trainingen en andere bijeenkomsten voor zorgprofessionals te organiseren voor Het Slimste Huis. Mijn vorige blog ging daarover.

In de afgelopen weken heb ik 15 gesprekken gevoerd met mensen van zowel grote als kleine instellingen en werkend voor verschillende doelgroepen. De meesten hebben direct contact met hun cliënten of zijn teamleider. Er zat ook een zzp-er en een vrijwilligster bij. Doel van de interviews was input verzamelen om de activiteiten aan te laten sluiten bij de behoefte van die medewerkers.

Tijdens het interview heb ik een aantal vragen voorgelegd.

  • Korte omschrijving van de huidige situatie
  • Heb je vragen of problemen die betrekking hebben op de WMO?
  • Hoe wil je het wel hebben? Hoe ziet de gewenste situatie eruit?
  • Wat zou eraan bijdragen zodat je dichter bij de gewenste situatie komt? Wat heb je nodig?
  • Als er over dit onderwerp een activiteit wordt georganiseerd, hoe kan dat bijdragen aan oplossingen?

Bijna iedereen stond ervoor open om constructief input te geven. Over het algemeen heb ik hele leuke en inspirerende gesprekken gevoerd. Iedereen is voorstander van zorg die vraaggericht is en de autonomie van cliënten bevordert. Een aantal zorgaanbieders doet dat vanuit de eigen visie al jaren en ziet nu kansen om daar nieuwe stappen in te zetten.

Er zijn ook zorgen geuit over onduidelijkheid in het beleid. Ondanks de druk en soms het ongenoegen viel mij op hoe betrokken medewerkers zijn en blijven bij hun cliënten. We hebben gesproken over behoeften, mogelijkheden en kansen. Er zijn nieuwe ideeën ontstaan en wensen uitgesproken voor activiteiten in Het Slimste Huis. Ik heb veel verhalen gehoord en na verloop van tijd herkende ik thema’s die steeds terug kwamen. Er zijn ook nog een heleboel vragen omdat er in korte tijd zo veel aan het veranderen is.

De meeste mensen die ik heb gesproken vinden Het Slimste Huis een mooi initiatief en zien mogelijkheden om daar in samenwerking met de gemeente, collega’s en andere partijen goede dingen te doen. Een aantal mensen vond de bijeenkomsten tot nu toe tegenvallen en werden bevestigd in het idee dat het rondom de WMO nog een rommeltje is.

Het concept dat ik aan de gemeente heb gegeven gaat over het krachtenveld waarin de cliënt zich begeeft. Er zijn tientallen partijen die iets te bieden hebben. Al die partijen zitten op een eigen ijsschots en weten van elkaar niet wat ze mogen verwachten.

Het is nodig dat alle mensen die zich rondom de cliënt begeven elkaar weten te vinden en met de neus dezelfde kant op samenwerken. Daarvoor zijn goede contacten en werkrelaties nodig. Zorg wordt steeds meer in de omgeving van de cliënt georganiseerd. Dat geeft de mogelijkheid om met betrokken en bevlogen mensen een goed netwerk op te bouwen en deelneming aan de maatschappij mogelijk te maken .

Ik heb een voorstel gedaan aan de gemeente om op verschillende manieren de eilandjes die er nu zijn met elkaar te verbinden. De losse elementen die nu langs elkaar heen lopen vormen dan langzaam maar zeker een heldere structuur. Binnen die structuur ontstaan steeds nieuwe samenwerkingsverbanden, afhankelijk van wat er nodig is.

Het doel is stevige lijnen uitzetten om structureel en duurzaam gezonde samenwerkingsverbanden te realiseren om zo de zorg te innoveren. Ik wil werken met gemotiveerde mensen die inspirerend zijn voor anderen. Na elke bijeenkomst moet er een concreet resultaat behaald zijn dat direct actie oplevert. Als de eerste stappen zijn gezet volgen er meer en wordt het echte samenwerken als een olievlek uitgebreid.

Verder hebben we het gehad over themadagen (zonder presentaties!) voor medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers. Soms in aanwezigheid van medewerkers van de gemeente om uitkomsten te delen.

Tot slot hoop ik op een aantal jaarlijks terugkerende evenementen waar cliënten met verwanten en begeleiders naartoe kunnen. Op het gebied van vrijwilligerswerk en innovatieve toepassingen in de zorg is er een groot aanbod, maar weten cliënten niet goed wat dat aanbod is. Het zou helpen om vraag en aanbod fysiek bij elkaar te brengen.

Mijn voorstel wordt besproken. Over een paar weken weet ik meer. Ik houd je op de hoogte.

(c) 2015 Nicolette de Wijn