Vorig jaar daalde het ziekteverzuim in de zorg licht. Dat lijkt goed nieuws, maar het langdurig verzuim in de zorg stijgt verder door (bron: Vernet Verzuimnetwerk BV). Alleen duurzame, structurele oplossingen leiden tot gezond functionerende, bevlogen medewerkers. In mijn werk als coach in de zorg concentreer ik me op vijf stappen die nodig zijn om medewerkers blijvend te laten ontwikkelen en gezond te houden.

Wat zijn de stappen die lijden tot duurzame resultaten en lagere kosten?

Stap 1: Zicht op de huidige situatie verkrijgen en voorwaarden scheppen voor verbetering

De eerste stap is heel belangrijk en wordt vaak overgeslagen omdat hij zo vanzelfsprekend is. Je moet zicht hebben op je situatie om te kunnen begrijpen wat er nodig is. Daarnaast heb je een 0-meting nodig om verbeteringen waar te nemen. Je bent zelf nauw betrokken bij de interne processen en hebt waarschijnlijk al heel veel gedaan om verbeteringen door te voeren. Dat maakt het soms lastig objectief te kijken naar jezelf en naar je medewerkers.

Neem minimaal twee keer per jaar afstand van het proces en stel jezelf de volgende vragen: Wat is onze visie en wat is ons doel? Wat hebben we al gedaan om dat doel te bereiken? Met welk resultaat? Worden medewerkers actief betrokken? Op welk niveau functioneren de teams nu? Welke thema’s verdienen aandacht voor verbetering?

Stap 2: Volwassen teams creëren en daarmee zorgen voor draagkracht

Ik merk vaak dat medewerkers in de zorg goed voor elkaar willen zorgen. Uit angst de relatie met elkaar te verpesten wordt er niet duidelijk gecommuniceerd. Irritatie en onbegrip zijn het gevolg, wat ten koste gaat van het resultaat. Volwassen teams zijn goed in het geven en ontvangen van feedback en nemen volledig verantwoordelijkheid voor de doelen van de instelling.

Eerste voorwaarde voor het verbeteren van teamprestaties is aansluiten op het niveau. Door te overvragen creëer je onzekerheid en dat werkt averechts. Neem de tijd om het team met kleine stappen te laten groeien. Stimuleer georganiseerd en gestructureerd werken, met duidelijke regels, procedures en taken.

Stap 3: Duurzaam en vitaliserend leiding geven

Zorg ervoor dat je het goede voorbeeld geeft, want je hebt invloed op je teams. Je innerlijke houding heeft direct effect op je omgeving. Succesvolle leiders zijn authentiek en hebben een duidelijke visie. Ze zijn slagvaardig en hebben lange termijn doelen waar ze doorlopend aan werken. Tegelijk zijn ze dienend door te luisteren naar hun medewerkers en open te staan voor inbreng. Ze zijn gericht op de kwaliteit die er in iedereen aanwezig is. Misschien wel het belangrijkste kenmerk van de succesvolle leider is de onderzoekende houding ten aanzien van zichzelf. Zicht hebben op je zelf is zicht hebben op je omgeving.

Stap 4: Talent en passie leren benutten en daardoor zorgen voor bevlogenheid (en minder ziekteverzuim)

Aansluiten op het talent van je medewerkers betekent onder andere dat je ze de taak geeft die ze willen. Hoe meer je jezelf herkent in het werk dat je doet, hoe meer je het gevoel hebt dat het zin heeft. Je voelt je fit en energiek en straalt plezier uit naar de mensen met wie je werkt. Werk daarom aan het bewust worden van ieders talent en faciliteer de cultivering van dat talent.

Stap 5: Sociale steun organiseren en daardoor zorgen voor verbinding en veiligheid

Ieder mens heeft andere mensen nodig, zowel in het privéleven als op de werkvloer. Mensen die zich gesteund voelen presteren beter en zitten lekkerder in hun vel. Het is heel eenvoudig om iedere medewerker te voorzien van sociale steun. Je zet een coachpool op waarin elke medewerker een collega steunt. Daarnaast heb je een externe coach voor de medewerkers die professionele begeleiding nodig hebben.

Als je deze vijf stappen zet (en blijft herhalen) kan het resultaat niet uitblijven. Je hebt blijvend goed functionerende medewerkers die met plezier (samen)werken. De toenemende energie en vitaliteit zorgen voor minder verzuim en verloop en minder kosten.

(c) 2013 Nicolette de Wijn.

Geraadpleegde bronnen vind je in de literatuurlijst op mijn website.