In het AMC sprak ik een aantal mensen die erover nadenken de zorg uit te gaan. Ze vertelden mij jaren geleden voor hun vak te hebben gekozen omdat ze voor mensen wilden zorgen. Een verpleegkundige zei: ‘Het lukt mij best om al mijn patiënten in schone bedden te leggen en te voorzien van de juiste medicijnen, maar er is meer. Ik vind het technische gedeelte erg leuk, maar ik mis de coaching. Ik heb geen tijd meer om mijn patiënten te begeleiden en ondersteunen. Ik denk erover te stoppen om iets heel anders te gaan doen.’ Het ging deze man duidelijk aan het hart. Gelukkig voor hem – en voor het ziekenhuis – was hij bereid te onderzoeken wat hij zelf kan doen aan het leren omgaan met werkdruk.

Door reorganisaties en bezuinigingen is er heel veel onrust en druk in de zorgsector ontstaan

Misschien heb je er zelf ook last van. Ik spreek regelmatig leidinggevenden die zien dat hun medewerkers (te) hard werken en er langzaam aan onderdoor gaan. Het idee dat veranderingen van boven af worden opgelegd, dat medewerkers niets aan de situatie kunnen doen, zorgt ervoor dat werkdruk als zeer belastend wordt ervaren.

Wat kan je zelf doen om je medewerkers te helpen?

Neem klachten serieus. Een medewerker die zich gehoord voelt functioneert beter dan iemand die het gevoel heeft er niet toe te doen. Neem als dat nodig is de tijd om rustig te praten. Richt je in het gesprek op drie dingen:

1. Vraag hoe de situatie nu is. Laat de medewerker een voorbeeld geven van een situatie die niet lekker loopt. Waar loopt hij tegenaan? Wat is het probleem?

2. Vraag naar de gewenste situatie. Laat de medewerker de situatie beschrijven zoals hij ‘m hebben wil. Hoe ziet dat er concreet uit?

3. Vraag hoe het in het verleden al een beetje gelukt is om de gewenste situatie te krijgen. Vraag door op het antwoord. Wat deed je precies?

Met deze vragen kan je een medewerker helpen inzicht te verschaffen in wat het probleem is en wat helpt om het beter te doen.

En als het niet lukt?

Soms is het beter een deskundige in te schakelen. Bied medewerkers professionele ondersteuning aan om te leren hoe ze kunnen omgaan met werkdruk en stress.


Workshop ‘Omgaan met werkdruk’

Ik geef regelmatig trainingen en workshops om mensen te leren omgaan met werkdruk. Ik leer ze wat werkdruk is, wat het effect is op hun gezondheid en wat het effect is op het professioneel functioneren. Die inzichten zijn nodig om het anders te (willen) doen. Vervolgens doen we oefeningen die tijdens het werk gedaan kunnen worden om rust en stabiliteit te creëren. Herstellen na stress is essentieel, anders raak je uitgeput en is het onmogelijk langdurig onder druk te functioneren.

Met de juiste inzichten en oefeningen ben je stress de baas

Mijn stelling is dat je kunt leren omgaan met werkdruk. Wil je weten wat ik voor jou en je team kan betekenen? Neem contact op via info@nicolettedewijn.nl

(c) 2012 Nicolette de Wijn.

Geraadpleegde bronnen vind je in de literatuurlijst op mijn website.