Sociale steun als energiebron van bevlogenheid

De beste lezing die ik ooit hoorde over het tegengaan van stress en verbeteren van prestaties ging over ‘Engagement’. In 2011 sprak Prof. Dr. Willem van Rhenen voor een zaal vol coaches over engagement ofwel bevlogenheid. Van Rhenen is arts en chief medical officer bij 365 (voorheen ArboNed) en Hoogleraar Engagement & Productivity aan de Nyenrode University.

Willem van Rhenen is gepromoveerd op stressmanagement. Volgens hem is stress verantwoordelijk voor bijna de helft van de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zijn missie is om te laten zien dat de traditionele aanpak om stress tegen te gaan niet meer effectief is. Die manier van omgaan met stress gaat over de balans tussen belasting en belastbaarheid. Het doel was werknemers beter om te laten gaan met die balans. Maar uiteindelijk helpt dat niet.

Bevlogenheid als motor achter gezonde mensen

Wat wel helpt is het stimuleren van bevlogenheid en daarmee het verbeteren van prestaties. De oplossing heeft te maken met doen wat je leuk vindt. Daar krijg je namelijk energie van en daar ga je beter van presteren. Door bevlogenheid gaat het ziekteverzuim omlaag aldus van Rhenen.

Energiebronnen en stressbronnen

Bij het tegengaan van stress gaat het om de vraag: wat levert energie en wat kost energie? Door energiebronnen te steunen kun je bevlogenheid blijven voeden. Van Rhenen noemt de belangrijkste energiebronnen die medewerkers tot steun zijn:

1. Sociale steun
2. Groeien & ontwikkelen
3. Autonomie

Sociale steun als eerste vereiste

Sociale steun moet goed geregeld zijn want dan kan je leren en groeien en daardoor word je autonoom. Daardoor ben je bevlogen, presteer je beter en ben je minder ziek. Als je problemen hebt met werkdruk en stress dan heb je te weinig steun. In het oude denken wordt het aantal taken teruggebracht om stress te verminderen, maar het terugbrengen van taken geeft niet meer bevlogenheid, zo stelt van Rhenen. Het bevorderen van steun helpt wel. Sociale steun is een belangrijke energiebron.

Van Rhenen ziet een belangrijke toegevoegde waarde voor coaches in de omslag van het denken in belasting/belastbaarheid naar bevlogenheid bij het oplossen van werkgerelateerde problemen en uitval van medewerkers. Ik ben onder de indruk van de bevlogenheid die hij persoonlijk laat zien. Zoals hij zelf betoogt: bevlogenheid is besmettelijk!

Boekentip
Wil je meer lezen over bevlogenheid? Lees dan het boek van Arnold B. Bakker en Michael P. Leiter, Work Engagement. A Handbook of Essential Theory and Research. Uitgegeven in 2010 door Psychology Press, New York (Engelstalig).

Tip

De 5e stap die ik beschrijf in het e-book 5 Sleutels voor gezond functionerende medewerkers in de zorg gaat over sociale steun. De vragen in dat hoofdstuk kunnen je helpen bij het denken over de organisatie van sociale steun bij jullie in de instelling.

(c) 2013 Nicolette de Wijn.