a

Team

Coaching

Met elkaar werken aan een gezamenlijk doel
Bij teamcoaching gaat het om het verbeteren van het teamfunctioneren. Je kunt denken aan goede samenwerking of heldere communicatie. Werkt het team bewust samen aan een doel? Is de taakstelling helder? Het doorbreken van beperkende patronen helpt het team om meer slagvaardigheid te ontwikkelen.

Voorbeelden van probleemstellingen
• Mijn team is niet in staat zelf conflicten op te lossen.
• In onze groep wordt veel geklaagd.
• Mijn medewerkers nemen niet zelf het initiatief.
• Mijn team is erg onvoorspelbaar, soms gaat het goed, maar er is
ook strijd.

Resultaat van coaching
• Het team communiceert beter en heeft geleerd elkaar feedback te geven.
• In onze groep worden knelpunten bespreekbaar gemaakt.
• Mijn medewerkers zijn meer zelfstandig gaan werken.
• Mijn team is stabieler geworden.

Intervisie

Intervisie is bedoeld om professioneel te ontwikkelen met een groep collega’s. Onder begeleiding leer je diverse methoden kennen.

Goede intervisiegroepen bevorderen reflectie op het eigen handelen en het nemen van initiatief. Tijdens teamvergaderingen gaat het vooral om praktische zaken.

De meerwaarde van intervisie met collega’s is:

 • – Je mag een eigen casus inbrengen
 • – Je kunt afstand nemen en leren relativeren
 • – Je kunt verdiepen
 • – Je kunt elkaar helpen
 • – Je mag om tips en adviezen vragen
 • – Je leert van de ingebrachte vragen van de anderen
 • – Je leert intervisietechnieken waarbij je het verworven inzicht kunt omzetten in actie
 • – Je oefent helder communiceren met de ik-boodschap
 • – Er kunnen dwarsverbanden tussen teams ontstaan
 • – Je beïnvloed je teamgenoten op een positieve manier
 • – Je leert luisteren

Praktisch
De groepen bestaan uit 6 tot 8 mensen en komen eens in de vier weken bij elkaar. We werken met diverse intervisiemethoden, afhankelijk van de casus en de vraag van de inbrenger.

Vertrouwelijkheid
We zorgen gezamenlijk voor een veilige sfeer. De procesbegeleider heeft daarin een extra taak. Er wordt nooit inhoudelijk gerapporteerd.

Training

Alle trainingen worden in overleg gemaakt. Thema’s die veel terugkomen zijn:

feedbackFeedback geven en ontvangen

Hoe organiseer ik mijn feedback?

Met goede feedback ben je in staat elkaar bij te sturen zonder dat het bedreigend is. Positieve feedback is vaak heel motiverend en ondersteunend. Negatieve (of opbouwende) feedback is corrigerend en vaak moeilijk om te geven en moeilijk om te krijgen.

‘Foute’ feedback is vaak niet meer dan een klacht of verwijt. Met goede feedback leer je van elkaar. Je verbetert je (werk)relatie en de samenwerking, maar hoe breng je constructief de boodschap over?

Wat leer je?
– Je leert precies wat je wel en niet moet doen om goede feedback te geven
– … en feedback te ontvangen.
– Je leert je verzoek zo te formuleren dat de ander er iets mee kan.
– Je onderzoekt hoe jij het beste je eigen feedback van collega’s kunt organiseren.
– Je oefent het ontvangen van feedback zodat je kunt afwegen wat daarmee te doen.

mindfulnessOmgaan met stress

Hoe blijf je rustig in hectische tijd?

Heb je een hectisch leven en kom je niet goed tot rust? Ken je het gevoel dat de druk al veel te lang te hoog is? Dat je achter de feiten aanloopt? Dat je steeds harder je best doet en dat het niet helpt? Dan ben je hard op weg om ziek te worden. Niemand houdt zo’n levensstijl eeuwig vol.

Wat leer je?
– Je leert wat de functie van stress is waardoor je beter begrijpt waarom je gestrest bent.
– Je herkent de signalen van stress bij jezelf.
– Je ervaart dat je er wat aan kan doen.
– Je maakt een persoonlijk actieplan zodat je onder zelfs onder druk rustig blijft.

Enkele reacties van mensen die een training gevolgd hebben:

‘Wij willen door!’

‘Ik vond het een bijzondere dag. Iedereen bleef de aandacht houden met veel openheid, plezier en zeker ook serieus en met veel ontroerende momenten. Wat ik je nu terug kan geven is dat ik het mooi vond dat jij ook je verhalen inbracht en niet als coach aan de kant bleef staan. En voor mij persoonlijk was het een speciale dat met een hoopvolle blik op een nog lange toekomst! Dank je wel.’

‘Dit geeft zo veel bewustwording over hoe we zelf zijn.’

‘Het heeft ons inzichten gegeven in ons eigen handelen.’

‘Hadden we dit maar jaren eerder gedaan.’

‘In het centrum van je zijn bevindt zich het antwoord; je weet wie je bent en je weet wat je wilt.’

Lao Tse