team COACHING

Met elkaar werken aan een gezamenlijk doel

Bij teamcoaching gaat het om het verbeteren van het teamfunctioneren. Je kunt denken aan goede samenwerking of heldere communicatie. Werkt het team bewust samen aan een doel? Is de taakstelling helder? Het doorbreken van beperkende patronen helpt het team om meer slagvaardigheid te ontwikkelen.

Voorbeelden van probleemstellingen

 • Mijn team is niet in staat zelf conflicten op te lossen.
 • In onze groep wordt veel geklaagd.
 • Mijn medewerkers nemen niet zelf het initiatief.
 • Mijn team is erg onvoorspelbaar, soms gaat het goed, maar er is
  ook strijd.

Resultaat van coaching

 • Het team communiceert beter en heeft geleerd elkaar feedback te geven.
 • In onze groep worden knelpunten bespreekbaar gemaakt.
 • Mijn medewerkers zijn meer zelfstandig gaan werken.
 • Mijn team is stabieler geworden.

Het kan interessant zijn om teams te faciliteren in

 • Teamvisie ontwikkeling
 • Inclusieve besluitvorming
 • Dilemma-exploratie
 • De jaarlijkse teamreflectie
 • Omgaan met werkdruk en stress

Intervisietraining

Professioneel ontwikkelen met collega’s

Onder begeleiding leer je diverse methodes kennen.

Goede intervisiegroepen bevorderen reflectie op het eigen handelen en het nemen van initiatief. Tijdens teamvergaderingen gaat het vooral om praktische zaken.

De meerwaarde van intervisie met collega’s

 • Je mag een eigen casus inbrengen
 • Je kunt afstand nemen en leren relativeren
 • Je kunt verdiepen
 • Je mag om tips en adviezen vragen
 • Je leert van de ingebrachte vragen van de anderen
 • Je leert intervisietechnieken waarbij je het verworven inzicht kunt omzetten in actie
 • Er kunnen dwarsverbanden tussen teams ontstaan
 • Je beïnvloed je teamgenoten op een positieve manier

Praktisch
De groepen bestaan uit 6 tot 8 mensen en komen eens in de vier weken bij elkaar. We werken met diverse intervisiemethoden, afhankelijk van de casus en de vraag van de inbrenger.

Zie ook
Oplossingsgerichte intervisiemethode
Intervisiegroep

Feedback geven en ontvangen

Hoe organiseer ik mijn feedback?

Met goede feedback ben je in staat elkaar bij te sturen zonder dat het bedreigend is. Positieve feedback is vaak heel motiverend en ondersteunend. Negatieve (of opbouwende) feedback is corrigerend en vaak moeilijk om te geven en moeilijk om te krijgen.

‘Foute’ feedback is vaak niet meer dan een klacht of verwijt. Met goede feedback leer je van elkaar. Je verbetert je (werk)relatie en de samenwerking, maar hoe breng je constructief de boodschap over?

Wat leer je?

 • Je leert precies wat je wel en niet moet doen om goede feedback te geven
 • … en feedback te ontvangen
 • Je leert je verzoek zo te formuleren dat de ander er iets mee kan
 • Je onderzoekt hoe jij het beste je eigen feedback van collega’s kunt organiseren
 • Je oefent het ontvangen van feedback zodat je kunt afwegen wat daarmee te doen

testimonials

‘Prettige persoonlijkheid, rustig, deskundig, holding the space en vertrouwenwekkend.’

‘Ze heeft een erg prettig stemgeluid, houdt daardoor de aandacht vast. Geeft goede voorbeelden om zaken te verduidelijken. Positief mens.’

‘Nicolette weet te inspireren en brengt beweging in de groep. Ze zit goed in de inhoud en brengt de theorie goed over. Het was top!’

‘Wat een tof mens, zoveel plezier in wat ze doet en enorme kennis van de U. Heel fijn in de omgang en vooral: niet wollig!’

‘Zeer gedreven, zeer professioneel, goede trainer, breed georiënteerd/opgeleid.’

‘Het is best een heftig proces voor mensen en zij voelt dat heel goed aan. Ze geeft hulp als dat nodig is en maakt dat het veilig is. Kan schakelen als dingen anders lopen als gepland, maar houdt wel haar doel voor ogen.’

‘Wat een fijne vrouw en goeie trainster. Aanwezig maar niet in overmaat.’

‘Hartstikke goed, heerlijk rustig na een hectische dag, zij zorgde weer voor energie en rust. Duidelijk in haar uitleg en begeleiding.’