Voor heel veel mensen is 2012 een roerig jaar geweest. Voor jou geldt waarschijnlijk hetzelfde. Je begroting staat al een paar jaar onder druk. Je medewerkers denken dat ze het werk niet meer aan kunnen en besteden veel tijd en energie aan klagen over ‘de leiding’ en andere zaken waar ze geen grip op hebben. Je hebt impopulaire maatregelen moeten nemen en weet dat het volgend jaar nog niet beter wordt.

Hoe lukt het je om positief te blijven en kansen te zien voor de toekomst?

Het belangrijkste is dat je niet blijft hangen in hoe het vroeger was. Veranderingen zijn van alle tijden. Ga er vanuit dat er altijd goede oplossingen te vinden zijn, als je maar weet waar je naar toe wilt. Op papier heb je de jaarplannen en begroting voor 2013 afgerond, maar wat wil je nou echt bereiken?

Neem de komende dagen de rust om te bepalen wat je ultieme doel is

Ga wandelen in het bos of langs het strand. Je krijgt weer nieuwe energie en je maakt je hoofd leeg. Daarna ga je lekker zitten aan een opgeruimd bureau of in een makkelijke stoel. Neem de tijd om de volgende vragen te beantwoorden:

1. Beschrijf hoe je situatie nu is. Wat is je grootste probleem?
2. Beschrijf wat je graag wilt bereiken. Hoe ziet die situatie er concreet uit?
3. Wat zou het voor je betekenen als je dat doel bereikt?
4. Waarom is het je nog niet gelukt? Wat belemmert je?
5. Is het echt belangrijk dat je het doel bereikt? Waarom?

De kans is groot dat er meerder problemen zijn en dat je moeilijk kunt kiezen. Schrijf in het begin alles op en maak een analyse. Zijn er problemen die met elkaar samenhangen? Is er een overkoepelend thema? Welke zaken hebben absolute prioriteit?

Zonder helder doel geen verandering en geen resultaat

Gedurende het proces kom je steeds dichter bij de kern van het probleem. Hoe duidelijker je het probleem kunt omschrijven hoe groter de kans dat je ziet wat je wilt bereiken en hoe je dat concreet gaat doen. Een helder doel laat zich gemakkelijk uitleggen en dat is onontbeerlijk om draagvlak te kunnen creëren bij collega’s en medewerkers.

(c) 2012 Nicolette de Wijn.

Geraadpleegde bronnen vind je in de literatuurlijst op mijn website.