Sinds de jaren ‘60 hebben diverse sociale groepen zich geëmancipeerd. Jongeren kwamen los van hun ouders en hun sociale milieu, vrouwen werden baas over hun eigen lijf en homo’s kregen eindelijk gelijke rechten. Ik ben opgegroeid in de jaren ’70 toen mannen massaal hun baard lieten staan en met bloemen in hun haar ‘love and peace’ predikten. Vrouwen weigerden nog langer als lustobject beschouwd te worden en gooiden hun bh’s op de brandstapel. Mijn persoonlijke voorbeelden waren mijn tante en oma. Tante praatte met mij over de rechten van de vrouw en ik keek tegen haar op. Ze was actief in de vrouwenbeweging en heeft samen met haar feministische generatiegenoten de weg op de arbeidsmarkt voor vrouwen vrijgemaakt. Als meisje was ik er getuige van dat mijn oma met verf en kwast het logo van haar Volvo aanpaste, door van het mannenteken het vrouwensymbool te maken. Ze vond het onzin dat ze als vrouw in een auto reed waar voorop de grill het mannensymbool prijkte. Vrouwen zijn in hun kracht gaan staan, hebben hun mannelijke kant ontwikkeld en geven hun vrouwelijke kant ook de ruimte, ondersteund door Opzij en de Viva.

Mannen hebben zich ook ontwikkeld. Nog niet zo lang geleden zou het ondenkbaar zijn geweest dat mannen zelf hun overhemd strijken en met een bakfiets vol kinderen de boodschappen doen. Mannen nemen daarmee verantwoordelijkheid voor zorgtaken. Ze doen hun best hun emoties te uiten en te praten. Prachtig natuurlijk, maar dan hebben we het wel over het ontwikkelen van de vrouwelijke kant bij de man. Zorgen, luisteren, meegaand zijn, het zijn vrouwelijke kwaliteiten die mannen (wel of niet aangemoedigd door vrouwen) in de afgelopen 50 jaar hebben ontwikkeld. En dat was ook nodig, anders stonden vrouwen nu nog fulltime achter het aanrecht.

Maar wat doen mannen met hun mannenkracht? Mannelijke energie is net zo belangrijk als vrouwelijke energie. Yin en Yang hebben elkaar nodig om er te kunnen zijn. Ik zie heel veel mannenkwaliteit die zich op een verwrongen manier uit, zowel bij mannen als vrouwen. Denk aan de hooligans die in het weekend hun stammenoorlog uitvechten om hun agressie kwijt te raken. Of aan de mannen in pak die keihard werken om iemand te kunnen zijn in de maatschappij, terwijl ze totaal voorbij gaan aan hun eigen passie en bevlogenheid. Denk aan al die vaders die hun kinderen in het weekend verwennen uit schuldgevoel vanwege de scheiding. Of aan het grensoverschrijdend gedrag van jongens ten opzichte van meisjes omdat ze niet hebben geleerd hoe mooi seksualiteit kan zijn. En dan heb ik het nog niet eens over de tirannieke man die zijn vrouw en kinderen slaat of over de sukkel die als een lamgeslagen hondje op de bank blijft zitten.

Mannen hebben niet geleerd met de schoonheid van hun kracht om te gaan. In onze cultuur zijn er geen voorbeelden meer voor jongens waaraan zij zich op kunnen trekken. Jongetjes worden opgevoed door moeders, leidsters, juffen en de oppas. De energie van jongens wordt niet goed begrepen door vrouwen en daarom worden ze steeds ‘gecorrigeerd’ in hun jongenskracht. Ze moeten rustig doen, mogen geen dingen stuk maken, niet stoeien, niet schreeuwen. Jongens worden snel als vervelend of bedreigend ervaren. Ze leren van jongs af aan dat ze in hun mannelijke energie niet leuk zijn. Tegelijk zijn er geen mannelijke voorbeelden in hun omgeving die de mannelijke energie positief inzetten. Maar die mannelijke energie is er wel en die hebben we ook nodig.

‘De man’ is bijna niet aanwezig in de opvoeding van jongens. Hoe vormen zij dan hun mannelijke identiteit? Jongens worden mannen die in de rol van partner, vader of leider hun mannenkracht gaan inzetten, positief of negatief. Gezinnen, organisaties en regeringen hebben positieve krachtige mannen nodig. Mannen die moedige besluiten durven nemen zonder alleen maar aan zichzelf te denken. Mannen die grenzen stellen, onpopulaire maatregelen durven nemen en verantwoordelijkheid durven dragen voor zichzelf en hun omgeving. Mannen die zichzelf willen kennen, die hun zwaktes onder ogen zien en hun sterke kanten ontwikkelen om met dat talent iets goeds neer te zetten in de wereld. We hebben mannen nodig die als vader een voorbeeld zijn voor hun zonen. Mannen die zich als partner liefdevol kunnen verbinden. We hebben mannen nodig die weten wat ze waard zijn en vanuit authenticiteit leiding kunnen geven aan mensen. Ik wil er graag getuige van zijn dat de mannen de volgende stap in onze ontwikkeling zetten. Want die positieve mannenkracht is goud waard!

(c) 2011 Nicolette de Wijn.